Collection Title: Herald of Wales

Provider: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
41 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Heard's Stands Pre-emSraesit FOR FIRST-CLASS FRUIT, VEGETABLES, and CONFECTIONERY, WHOLESALE AND RETAIL. HEARD'S STORES, 17, Station Road, PORT TALBOT, 67, High Street, ABERAVON, 10, Parade, NEATH, 18, Windsor Road, NEATH.

Advertising

NEATH AND DISTRICT BILL-POSTING CO. ADVERTISING CONTRACTORS. Ownere of all the Principal Hoarding* in NEATH and District. For Termb, etc., apply- MANAGER, 45, LONDON ROAD, NEATH.

NODIOt AR BYNCIAU YR 11 WYTHNOS

NODIOt AR BYNCIAU YR 11 WYTHNOS (GAN AWSTIN.) Er fod y cyfar.lods dd drosodd, ac y buas?i yn well fod yr emyn cantynci wedi ei gyhoeddi o leiaf wythnos yn gynt, gan na chefais air mown pryd, ac mai nid arnaf fi mae?r bai, yr wyf yn dechrau'r golofn yn awr gydog emyn a gyta?Mdd- wyd gan y Parch. Hermas Evans erbyn y Sabbath:— G WE DDI AM HEDDWCH. (Ton—" Caersalem.") (I Eglwysi Cymreig ar gyfer y Sul nesaf.) Gwel, O! Dduw, Dy eti feddiaeth t Yn ei gwacd ar fryn a pliant, Gwrando heddyw oclieneidiau O galonfiau myrdd o'th blant: Dyro heddwch- dylif dros y tir. 0! golomen nefol, dychwel l'ii hardaloedd megis cynt; Caner elo sahnau heddwch Ar delynnau'r pedwar gwvnt: 0 Waredwi, 1 Docd Dy deyrnas dros y byd. Daeth cyfieithiad i'r Seisnig allan dydd Sadwrn. a da genyf gynwyno'r gwreiddioi' yn awr, ?au fod y v.eddi am Hdd\Ych yn eithaf priodol etc. Nid ces an?n dweyd gair am ragoriaethau'r cyfansoddiad. Y mae Madam Kate Morgan-Williams, Brynarnan, wedi dyfod i'r amhvg meV/ll cyfeiriad newydd. Y dydd o'r blaen cymerodd ei lie yn hynod lwyddiannus iel arweinyddes cymanfa ganu yn I'frwdamos. Cwm Rhondda—pymthegfed wyl flynyddol Cymdeithasau Dirwestol Canol y Dyffryn, ond y gyntaf o'r gwyliau i gymeryd dull cymanfa ganu. Sylwaf mai hi, hefyd, sydd i arwain clrweclied wyl flynyddol Cymanfa Plant Lyffryn Aman, yn Ngliapel Newydd y Bettws. ar y I.8fed o Fai, gyda rhaglen ddiddorol iawn, yn cvnwys, ymhlith ereill, donau o waith cyfansoddwyr Crojs Hands a Llanelly. Llongyfarchiadau. 0 Pantt-eg, Ystalyfera. daeth y can- lynol i law:Nos Fawrth diwcddaf cyn- i aliwyd cyngherdd i grocsawu Pte. Jo". Williams, Pte. J. D. Lewis, a A.B. Silas Sexton, pryd y eymerwyd y gadair ac arweiniwyd gan y Parch. Ben Davies. Gwasanacthwyd gan y canlynol: Misses Esther Jones, Minnie Davies, Dorothy Llewelyn, Jennie Griffiths. Gwladys Davies, Mrs. Willie Jones, a darllenwyd penillion o waitli y bardd coronog D. T. Jones. Pen-y- Weni, Y stalyfcra. Gwein- yddwyd wrtll y Ixrdcncg gan Madam Erinley Thomas, Godre'graig. Oddiwrth fy hen gyfaill, Mr. Gwilym Hughes, Caerdydd, derbyniwyd y "Welsh Uutlook," yn cynwvs erthyglau pwjnsig ar liraryw agweddau o'r s-efyllfa bresenol ac I nrgoe!Üm am ddyfodol y Byd a'r Bettws," a niwy nag arfer o faterion cysylltiedig a'n hiaitli, ein gwlad a'n cenedi." Diffyg gofod yn unig a'm gorfoda i omedd rhoddi talfyriadau Cymreig o rai o'r ysgrifan a ddylent gael sylw a r be nig y dyddiau hyn. Rhifyn campus, a cliyflwynaf y canlynol yn yr iaith fain," feI y prif dcstynau:—" War Aims and a Lague of Nations," by David Davies, M.P.; The Outlook in Russia," by Sir Paul- Vinogradoff; "Wales: ltô Politics and Economics," by E. T. John, M.P.; "The Salient," by Fred Ambrose; Two English Statesmen: Dilke and Moiley," by D. Lleufer Thomas, J.P.; Mcs?ges to Mars" (1), by Martian; Ili,,) r1. Health in Walea," by Dr. H. Meredith Richards; "Regional Plan- ning," by IIavoid l'osko; Nationality and Home Rule," by Watkiii Davies. li.A. Mae'n debyg mai 'Machan Mawr I yw testyn siarad llawer iawn o bobl ieuainc—a rhai niewn oed—yn Tretoris, pan fo cyfle i son am rywbeth bebJuw y rhyfel a'r gwaith a phrinder ymenyn. Drama Dyfnallt a olygir, wrth gwrs. ac edrychir ymlaen at lx>rffoi-miad cyhooddus o "Machan Mawr I" ar y 17eg a'r o lonawr yn Yf-goldy Taliernacl, Treforis, gan Giviiiiii Drarnodol yr Ysgol Sul. Dywed Mr. lorwerth Wil- liams wrthyf fod y rhagolygon yn argoeli djfyrwch, torfeydd, a llwyddiant. l'opeth yn dda. felly. Son am Dreforis a'm hadgofia fod cyfaill. ar ol darllen cvfeiriadau diddorol yn narlith Mr. Oakley Walters at gysyllt- iadau hanesyddol Mynydd Bach. wedi gofyn i mi ddifynnu, OR yn bosibl, ranaii o bennillion tlysion Gwyrosydd yn y fcolofn. Testyn Gwyrosydd ydyw Fy Mynydd Bach ":— Goraf fan a gar fy nghalon Yw Mynydd Bach, Hudol Eden fy mreuddwydion Yw Mynydd Bach; Cofio Jrwyf y Haw wnaeth blanu Yn blanhigion-coed sy'n denu Adar o hob lliw i ganu Ar Mynydd Bach. Myn'd yn llaw fy nhad yn blentyn I Mynydd Bach; D'od yn ol i mam a'r testyn 0 Mynydd Bach; Os ce's fyw i dd'od yn henach, Ni che's fiwsig yn tereiddiach Na saiii clychau Llangyfelach Ar Mynydd Bach. Llon'd set fawr o benau gwynion Yn Mynydd Bach; Gwreiddiol iawn oedd hen dduwiolion Y Mynydd Bach; Daniel Siams, Shon Morgan. Jerri Dyna'r in oil d y cacnt eu henwi, Nid oedd Mr." yn bodoli Yn Mynydd Bach. » Hiraeth gertiodd ynwyf Gladdi'a Fy Mynydd Bach; Gwyr y Nc-f mai fy Macpelah Yw Mynydd Bach. Caf yn mhlith heddrodau eewri fuouu ser yn Mhwipud Cymru F?idan wyf yn eu had doli Yn Mynydd Bach. i Sibryda'r awel ,n y coed fod v diwyd a'r llengar a'r cerddgar yn dcehreu parotoi am ail Eisteddfod Gadeiriol Ystumllwynarth, ac y cynhelir yr A-yl tuag adeg y Sulg'j"n--() fficn vr Eistedd- fod Genedlaetlioi yn Nghaat.ellncdd. ■" ■■

COLLI NEW JOB I

COLLI NEW JOB. The Swansea District lnbunal gat on Wednesday at the Union Offices, Alex- andra-road, Air. Morgan B. David pre- siding. There were 30 case.; on the list for the day. Mr. Edward Harries, the clerk, was present; Mr. H. P. Charles represented the military authorities. In one case a Gorseinon dentist, classed Grade I., appealed on the ground that he would absolutely have to close down if he joined up. He produced a certifi- cate from a Gorseinon doctor, stating that it was necessary to have at least one dentist to practice in the place.— The decision of the tribunal was one month's final. In another a combed-out collier whose mining occupation had been interrupted^ by his temporary employment as an in- surance agent, appealed on personal grounds, lie is a rabbit breeder, pro- ducing table rabliits, now realising Is. 2d a lb., and be had bred 1110 rabliits for :-od last year. One month's exemption, was granted.

LATEST WAR NEWS I

LATEST WAR NEWS I THURSDAY'S BRITISH OFFICIAL. France, 9.50 a.m. Hostile artillery has shown some activity in the neighbourhood of Gonnilieu. Otherwise there is nothing of special I interest to report.

THURSDAY S FRENCH OFFICIAL I

THURSDAY S FRENCH OFFICIAL. We easily repuised an enemy suv-1 prise attack on our small posts on the western outskirts of the Courcy Forest. There wa's rather violent artillery activity in the region of Vauxil- lon. Everywhere else the night was calm.

THURSDAYS ITALIAN OFFICIAL j

THURSDAY'S ITALIAN OFFICIAL. During the day yesterday the artil- lery struggle generally was not intense, but became more violent at intervals to the east of Brenta. Our rconnaisance parties captured some prisoners to the west of Canore Di Sotta, on the left bank of the Assa. and provoked a long reaction of fire on the part of the enemy. At. Grave Di Pi Padopoli hostile working and armed parties were dispersed. Hostile trench mortars sighted :n the neighbourhood of San Dona were silenced by our batteries.

A SHOCK FOR THE HUNS I

A SHOCK FOR THE HUNS. From the Press Association's Special Correspondent at the Correspondents' Headquarters with the French Army, Wednesday afternoon. The Foreign Legionaries and Tirailleurs yesterday executed a most successful raid on the German lines, during which they at- tacked and penetrated the enemy posi- tions before Flirey, westwards of the St. Mihiel salient, along a front of nearly a mile, and to the depth of half a mile, capturing 118 officers, non-commissioned officers and men. These famous regiments returned to their own positions after completely clearing arld reconnoitring both the first and second German lines, killing or cap- turing all the occupants of theSe posi- tions, and carrying off a number of machine guns and trench mortara. The surprise of the attack in a thick snowstorm was so complete that the Ger- -man artillery, did not come into action until the French had successfully com- pleted the raid. The French casualties did not reach a dozen, while the German bodies, on the other hand,' were strewn thickly about the positions which the attackers over.jfjm.

ARAB ENTERPRISES I

ARAB ENTERPRISES. The War announced on Wednes- day night:— Psnewcd Arab activity' is reported on the Hedjaz Railway, north of Maan which is about 118 inites S.E. of Jerusa- lem). South of that plaèe successful enter- prises have been carried out by the Arabs against important railway bridges. [These Arab raids on the Turkish line are now extending to the southern con- fines of Palestine. On Monday last it was announced that a successful raid had been made 20 miles south of Maan, and that still further south the entire gar- rison of an important post on the railway bad fallen into the hands bf the Arabs.]

ALEXIEFFS ARMY

,ALEXIEFF'S ARMY. A special telegram from Petrograd on Thursday says the Cossacks and popula- tion of the Don district are supporting Kaledin and the Military Government in consolidating the Don Republican Power, v. hile Kaledin and the Military Govern- ment are only rpady to fight the Bol- sheviks it they adopt an aggressive policv against the Don. General Alexieff, around whom is gathered an officers' corps over 20,000 strong, considers it necessary to organise the struggle against the Bok.heviks on an All Russia scale to establish a moderate Liberal regime. General Bavankoff is re- p<>;ivvl to be supporting- Alexicff.

BUSY ITALIAN AIRMEN

BUSY ITALIAN AIRMEN. A special Rome telegram on Thursday eays that on the. morning of the Gth a Gfjiiadron of Italian nav;' aeroplanes re- peatedly bombed the military works of Lia.c.ca and the depots ne., the ports, re- turning safely, despite a gale. -0

CAmBRAI CHANGES

CAmBRAI CHANGES. As I said sonic time n^o (writes Beach- oomber" in the Darly Express") there has been a good deal of unfounded rumour about Cambrni. This general has been nngummed," that ?ncra! has bcp? "St-?lpnb?schrd": this (h'tin?nshpd cn'icer has been fmnishod. and thnt onp more 00. and fO on. The "inquiry was to lift the lid off a terrible state of affairs, etcetera, ad infinitum. 1 will toll you the mil fact1;. No one has been nngummed," and I don't think anyene will be. Wln-n tha Germans at- tacked us on November 30 they ran over a | certain section of a loosely held line, and then they got it hot and strong. We killed i t rc)n!7. We. I I I I(,< and wounded more nlfon than the Germans, m-cr lost in one day on the western front. Indeed, we killed so many Germans that some pf our machine-gunners were physi- cally sick of the killr'ng. The changes at G.H.Q. have had nothing io do with the Oamhrni affair.

A WEEKS PIRACY

A WEEK'S PIRACY. Admiralty return of British steamers sunk last week Week' Over Under Ended. 1.600 tons. 1,600 tons. Arr. Sail. Jan. 6. 13 3 2,085 2,244 Dec. 30. 18 3 2,111 2.074 „ 23. 11 1 2,311 2,480 „ 16. H 3 2,?1 2.499^ 9. 14 7 2,4.26 2,384 „ 2. 1? 1 2,174 2,133 !?o7.25. U 7, 2,058 2,122 18. 10 7 2,531 2.463 11. 1 5 2,125 2,307 4. 8 4 2,384 2,379 Oct. 28. 14 4 2,285 2,321 21. 17 8 1.648 2,689 ivco Italian steamers of over 1,500 tons were sunk last week.

PEACE CONFERENCE RESUMEDI

PEACE CONFERENCE RESUMED. A special Copenhagen telegram on Thursday says that from a well-informed quarter comes the information that the peace negotiations were re-opened at Brest-Litovsk on Wednesday at neon.— Exchange. Amsterdam. Wednesday.—A telegram from Brest-Li to vsk stutes that a prelimi- nary discussion took place on Tuesday afternoon between the leaders of the delegations of the Quadruple Powers and Russia. The meeting was attended by Baron von Kuehlmann, Count Czernin, Talaat Pasha, and Mr. Trotsky. After discussing various questions of procedure, the plenary sitting was fixed for Wednes- day morning. Later a conference was held between the representatives of the Quadruple Al- liance and the representatives of the Ukrainian Republic.-Reut;pr. Amsterdam, Wednesday (received Thurs- day).—Telegram from Vionna states Lower House, of Reiohsrat has been convoked for January 22nd. A "Weser Zc-itung" tele- gram from Vienna says it is believed in Austrian Government circles that the Brost-Litovsk negotiations may yield a definite result by January 20th.

WINTER ASSIZES1

WINTER ASSIZES. South Wales.—Mr. Justice Atkin and Mr. Justice Shearman.Tanuary 14, Haverfordwest; January 17, Lampeter; January 19, Carmarthen; January 24, Brecbn; March 2. Cardiff.

SWANSEA TANK TOTALS I

SWANSEA TANK TOTALS. I Tuesday £104,100 I Wednesday £186,340 Thursday £ 198,445 Total for three days £ 488,885 Among the sums deposited at the swan-I sea Tank Bank on Thursday were £ 100,000, £ 20,000, and £10.000. all anonymous. I

AVIATORS 45 VICTIMSI

AVIATOR'S 45 VICTIMS. I Many daring and successful exploits by officers of the Bcyal Flying Corps are re- corded in an honours list issued on Wed- nesday night. Pride of place muefc be ac- corded to Lieut. (temp. capt.) William Avery Bishop, V.O., D.S.O., M.C. He has probably brought down more hostile air ecaft than any other flier either British or enemy. Besides machines driven down dis- abled he entirely destroyed 45 in the course of five months. Many other rward-s were made,

BUTTER CARDS I

BUTTER CARDS. I The Swansea Food Control Committee met on Thursday, Col. Sinclair presiding, when a scheme for the rationing of butter and margarine was decided upon. Mr. Victor Evans presented the scheme, which will operate as follows:-A card will be issued to each house- holder. which the latter has to fill in. giving particulars of the number of inhabitants in the hOUSd. The "house- holder has also to fill in the name of the shopkeeper with wlidiii it is desired to purchase. The card is perforated to al- low twelve weeks' supply. The scheme was adopted, and it was decid-flfl to immediately proceed with it.

WILLIAM FOWLER I

WILLIAM FOWLER. The end death (in Swansea Hospital) ol Mr. William Fowler, of Bettws, as the re- cult of an accident at Ammanford Col- liery, close-s the eventful career of an old i*oldier of the Realm, as well as a tidier 

A BAD CASE

A BAD CASE. Selling meat by retail to wit, one leg of pork at a price exceeding the price prescribed by the Swanseav Food Copi- mittee on December 15th. was the charge heard at the Swansea Police Court on Thursday against IIy, Christmas Davies, 13, High-street. Mr. Rupert Lewis prose- cuted, and Mr. Hy. Thompson repre- sented defendant. Mr. Rupert Lewis said the crux of the matter was that defendant paid more for his meat than lie ought to, and sold it to the public at a higher price than he ought to. John Miller. 36, Milton-terrace, an cr- rand boy at Thomas' Cafe, told how he rai)cl I)ov at T l ioiyia, was sent for a leg of pork, and paid £1 3s. 2d. for it. SJrs. Ferber, manageress of Thomas' Cafe. Epitl slic found by weighing the pork that the price was Is. 8d. per lb.. When tdie went to defendant he told her he had to buv at 29s a score, and could not sell cheaper. Bv Mr Thnnip^on: The boy was told the nrico was Is 8d. per lb. She did not then know that this was above the price fixed bv the Food Control Committee. Inspector Bo wen had sent a young woman into the shor for a leg of pork, 'or which she was charged ].i. 8d. The explanation given to the officer was that the legs were trimmed." therefore they were entitled to charge a higher price. I Pleading mitigation. Mr. Thompson painted out that this leg of pork had been cut for the purpose''of ni-Hng fillets and not to be ,]d as a whole leg. He pointed out that there had been a loss to the tradt. on this transaction of 2s. 9(1. Defendant said lie had a business in Mertliyr. and a business in Swansea under the control of a manager. TIe had given orders that no legs of pork were to be sold !mt all cut into fillets. This sale was against his instructions. The chairman said they were not there to encourage butchers to sell at a higher price, but to try and get equal distribu- tion for everybody. They considered this a bad case. Defendant was liable to very heavy penalties and imprisonment; they had come to the conclusion to inflict 2 fine of £15 in each case.

EXMAYOR TO THE RESCUE I

EX-MAYOR TO THE RESCUE. An outbreak of fire was discovered at two o'clock on Thursday morning at a fih and chip shop in Church-street. Aberaron kept by Mr. Baker, Ynys-street, Pofi Talbot. A Belgian lady who occupies tlie remainder of the house called Councillor T. S., Goslin (ex-Mayor), who lives next door. Councillor Goslin at onoe gave the alarm and called the police and fire bri- gade. Sergt. Daniel Jones and Sergt McGovern and the fire brigade, under Cap- tain Ander.«on. were immediately on the spot, and the fire was put out. It wu« found that the flooring had caught fire and damage of J230 done. But fo:' the t iiiely discovery, a large block of houses -.vouId hare been demolished

WAR SUMMARYI

WAR SUMMARY I FRIDAY. The British have advanced their lines I 6liglltly south of Lens. Activity is albo noted in the Ypres and Bullecourt sectors and on the Cambrai front. Man-power problems are being dealt ;with by Labour and Government repre- sentatives. It is indicated that the Allies may recog- nise the Lenin Government. The Ger- man demands have led to the sus- pension of peace negotiations, ana may ultimately result in their break- down. Lord Rhondda utters a warning of the nearness of compulsory rationing. Meat- less days for the provinces have been fixed for Wednesday of each week. SATURDAY. I Compulsory rationing will come in three months' time, meat being the first ar- ticle of food to be dealt with. From Rome comes the estimate that the Allies have sunk about half of the total output of L boats. Whilst enemy raids, easily repulsed, are the only facts reported in to-day's Bri- tish communique, great activity has pre- vailed in our aircraft command—Army and Naval. Bombs have been dropped on many German aerodromes, dumps and railway junctions. Mr. Hughes, the Australian Premier, has resigned. A rising in Madrid has been quelled by the authorities. French Socialists, whilst resolved to carry the war on to a victorious end, have agreed to the principle of a League oi Nations. German troops are unofficially reported to be leaving the Italian front. Turkey's peaci, terms have been forwarded to the Russian Government. Germany has refused to resume negotiations in 3 neutral .country. MONDAY. I The British have regained the sap lost for a short while on Saturday. From Petrograd comes news of a revolt of 25,000 German troops on the Russian front. Germany recognises the independence of Finland and Poland. General Ludendorflf has threatened to re- sign hie position in the German High Command, and has addressed an ulti- matum on the subject of Russia's peace terms to his own government. Herr Scheidemann and Herr Hasae, Ger- man Deputies, denounce Count Wes- tarp's advocacy of far-reaching con- quests. I TUESDAY. I The Tank Egbert began its Wtsdt to Swansea by gathering together about £ 150,000 of War Loan investments. German militarists 'are at loggerheads with the Socialists and no-annexation- ists over the peace proposals, the an- tagonism being accentuated by Mr. Lloyd George's speech, which has created a marked divergence of opinion in Berlin. Things are quiet on all the fighting fronts, ocui-,sio-iltil local raids alone being recorded. Iti4y has finally checked the Anstro- German advance, and General Diaz, pays a warm tribute to British troops for their magnificen? defence on the Piave. The British, during 1917, have taken 114,544 prisoners anl 781 guns. The names of several local peopla who have distinguished themselves during the war, figure in to-day's British Em- pire list of honours. The Imperial War Exhibition in London was opened on Monday by Field- Marshal Lord French. The French communique speaka of re- new artillery activity and successful raids and aviation combats. A rationing scheme, confined to butter and margarine is to be put into opera- tion in Swansea, Swansea Valley, Swansea Rural, and Gower. WEDNESDAY. < I The thrilling and exclusive story ef the torpedoing of tlfce hospital ship Rewa, which appears on Page 1, reveals anew the dauntleas heroism of British men and women in the face of a dastard toe. Three lives were lost. Raids are reported from the British front, but indications point to an early re- I newnl of the offensive on the part of the Allies and Germans. Hepatriatcd civilians say Germans are suffering acutely from the food short- age. and thut internal conditions are serious. President Wilson is in cordial agree ment with the views of the Allies, in sym- pathy with the democracy of Rus-sia in their efforts to preserve their natio- nality and L}(Jf'SalOns. Field-M-firshal Sir Haig, (in a dispatch covering the operations of 1917 reveals the fact that the Allied war plans were changed when General Joffre gave up his command, and the British offensive contemplated postponed. THURSDAY. L'neasiness among the Central Powers appears to he growing. Reports from Berlin, transmitted to Paris from Zurich, rcter to ilindcnburg's offer to resign. Political and military differences have arisen between Austria-Hungary and Germany. From the British tront in France comes the news of Ju.stile aitillery activity i:1 the neighbourhood Of Gounilieu. A German officer who has been taken pri- soner says the Germans are massing their troops on the Western front with a view to dealing a crushing blow bot'or«> the Americans arrive. If this fails, he .says, the situation home will not al- low them to go on. Budapest papers declare that it is the in- tention of Dr. Wekerles to r", ign iipon his return from Berlin owing to differ- ences on the question of the separation of the Hungarian Army from that of Austria

BRITISH TRADE UNIONISTS I

BRITISH TRADE UNIONISTS. I. The British Government has decided to send representatives of British trade unionists to the United'States, and among these delegates will be Mr. W. A. Apple- toil, general secretary of the G, eration of Trade Unions.

WAR RELICS i

| WAR RELICS, i On Tueroay, at Burlington Ji

ENEMYS CRITICAL STATE I

ENEMY'S CRITICAL STATE I Hindetiburg Offoi-s to Resign. I Paris, Thursday.—A telegram from Zurich states that reports from Berlin indicate that not only did Ludendorff hand in his resignation, but that he was com- missioned by Hindenburg to hand in the latter's as well. All parties approve of the attitude of these two men in the con- ferences held at Berlin.—Exchange. Paris, Thursday.—M. Marcel Hutin, in the Echo de Paris," 6ays that the re- port is current in Switzerland that the new German Field Marshal Von Woyrsch will be called to command the new offen- sive against our front. Ludendorff has managed to bring to Germany's political and economic situa- tion more trouble than people imagine, to initiate military action against our lines from the North Sea to Switzerland. Concentrations of material and the de- fensive arrangements made will effectively prevent them from carrying out their plans very far, or for any length of time. —Exchange. Amsterdam, Thursdoy.According to the Z-iinZ," Budape-t papers declare the intention of Dr. Wekerles to resign upon his return from Berlin owing to differences on the question of the sepa- ration of the Hungarian Army from that of Austria.

ENEMY UNEASINESSI

ENEMY UNEASINESS. I Rome Wednesday (received Thursday). —Indications of political end military differences in and between Austria-Hun- gnry and Germany are becoming mani- festly clearer and more persistent. The are current that Konrad will lie removed from the command of the Tren- tino front, and that Germany is ready to pay Huagarv her expenses in order to check her pacific tendencies.—Exchange Message. GERMANY'S CRITICAL PLIGHT. I Paris, January 3.—The "Excebaor" re- ports a statement made by a German officer whj has been taken prinGn,?r. who con- firms the rumour that Germany is mass- ing troops on the Western front with thb aim of crushing her opponents before the arrival of the Americans. The German said:— If we succeed in beating our adversaries in the West it will mean a rap'd German peace, with annexations, but if we experi- ence the same defeat ns et Verdun it will be a disastrous pence. We fhall have at- tained the maximum of our efforts, and ought to Ptid the struggle. The situation at home will not allow us to go on.— Renter.

SHATTERED DREAMSI

SHATTERED DREAMS. I Zurich. Wednesday (received Thurs- day).—The pro-German Zurich POEt" eays:—If Germany desires to establish herself firmly in the East she must eacri- fioe all her ideas of world power on sea and devote her utmost energies towards expansion by land. The whole policy ,f dumping and commercial penetration of Britain, France, Italy irr.d the United States has ended in a fiasco for Germany's i r«jd. German 

PATRIOTIC MINERS I

PATRIOTIC MINERS. Tltc Nic.tr of St. Martir/a-in-the-Fields has recently been* commissioned to effect the public cancellation of a nnmlur of National War Bonds and War Savin g Certificates, the property of a group of Northumberland minors, tradesmen, and others, who in- spired by patriotism, desired in this way to make a gift t,j :the nation. 1 r ■■

A GALLANT QUAKERI

A GALLANT QUAKER. I Mr. Richard Watkins, Northampton- place, 'Swansea, has been officially in- formed that his only son. John Oliver, who is with the Friends' Ambulance Corps in France, has rccoverrd. and has been discharged from a. baee, suffering from the effects of gas. He has heen awarded the Croix de Guerre with a silver star. arising out of the occasion of the gas attack. Mr. Watkins was formerly in the Corpora- tion Estate Office, and is shortly ex- pected home on sick leave.

RABBIT PRICES FIXEDI

RABBIT PRICES FIXED. I From January, 11th inst., a stop will be put by the Food Controller to profiteer- ing in rabbits. Owing to the recent shortage of meat, there h.s been a great demand for rabbits, and the prices charged by retailers hflve gone up to as high as 3s. 0:1. apiece. An order is to be issued, which will come into force on the 11th, by which the maximum prices to be charged are to be 1. 9d without the skin, and 2s. vrith the skin. For parts of rabbits the maximum price is to be fixed f.t lOd a lb.

PIGEONS TO BE PLUCKED I

"PIGEONS TO BE PLUCKED." At a meeting of the Llandovery Town Council, Mr. Daniel Jones, Llwynyreos, presiding, discussion took place over the restricted lighting of the streets. Mr. J. Nicholas said that although the police had agreed to restricted lighting of the streets in November not a wingle lamp had been lit yet. He doubted very much whether the Gas Co. were in a position to supply them with gas at all for the streets. Mr. W. J. Esmond: I think the Gas Co. regard us as something in the nature of pigeons to be pluckcd. They are bent on getting as much as they can out of us for nothing. It was agreed to hold a joint conference with the Gas Co

FREEDOM OF CARMARTHEN

FREEDOM OF CARMARTHEN. At a m^etin^ of the Carmarthen Town Council on Wednesday, Mr. E. V. Collier, referring to a rceclutibn p:>.5vcd some time ago to confer th" freedom of the borough on local men winning distinctions; in the war. formally moved that Dr. Ernest I Emrvs Isaac, a capta'n in the R.A.M.C., who had been awarded tjie Military Cross with a bar. be admitted an honorary free- j man of the borough. Mr. Dd. Williams, seconding, r-aid since it was decided to grant the frppdom to these men. several had CO]! home and gone back to the front without be-ing noticrd. He thought the Counc' l had gone to sleen. The motion of Mr. Collier was carried. The fixing of a day for the ceremony was left to the Mayor and Mr. Collier.

SYMPATHY WITH DEPUTY CHIEF

SYMPATHY WITH DEPUTY CHIEF. At the Swansea Polico Court cn Thurs- ) day, the Mayor expressed the sympathy of nil present with Inspector Roberts, whose -on has been seriously wounded WI" feel very sorry." he added, that Afr. Uoberts'? son has been so severely mounded as to necessitate the amputation 1 of an arm." Air. Ivubert I.ewis and Mr. Henry I Tiioir.nson, on Itehalf of the h gal profes aion, associated themselves with this en prcssion of sympathy I

COWER LOVE AFFAIRS I

COWER LOVE AFFAIRS I An interesting Lecture. I Mr. W. II. Jones one of the most inter- esting and exacting of our local historians, was the lecturer at the Swansea Public Library on Saturday evening, his subject being Some Gower Love Affairs." Some of his facts were new, other:, were fami- liar, hut like old songs they are always welcome when well rendered. At the outset Mr. Jones referred to the amorous disposition of the De Broes family—the lords of Gower—che first being William, to whom Gower was giv by King John. William's wife. Maud (or Matilda) was of the amazon ty and when the King sent to Swansea Castle to claim hostages for De Breos's fidelity. his knights were received by her, and told without equivocation that she was not going to trust any son of hers to a man who had murdered his nephew. In a few days De Breos and his family were out- casts, and in a few months afterwards Maud and her oldest son were starved to death in prison at Windsor. A much later member of the Do Breos family figured in local history as a marauder, or land pirate. He took pos- session of the corpus of King Edward II:s Commissioner William De Langton, who lived at Kilvrough, had him brought to Oysteimouth Castle, where he was eon- fined until he had signed a declaration releasing De Breos from all actions which had been commenced against him. De Langton found opportunities to make his imprisonment far from irksome, tor soon afterwards he married the daughter of his jailer. De Broes subsequently showed his want of affection for his wife uJ- wronging her of ler jointure. He was taken be- fore the King's Court of Exchequer, judgment was given against him, and he M) soundly abused the judge that he was condemned by the King to a penance which included his walking in semi- nudity and carrying a IghteflL candle through the strc-ets of London to the Court of Exchequer and there apologising to too jucig., and then locked up in the Tower. Then reference was made by Mr. Jones to Lady Catherine Gordon, the wife of Sir Mathc-w Cradock, oi Swansea, who had previously be:?JI uinn :n marriage by the King of Scotland, her intimate relation, to the notorious Perkill War beck, who claimed to be one of the Princes murdered in i he Tower, and therefore the better heir to the throne of England than the reigning Jvlng. How he Miis compelled by King Henry to confess his imposition, and was hinged at Tyburu, and how Lady Gordon was taken to Court and became maid of honour, and met Sir Matthew Cradock and became his wife, and settled at Swansea, are familiar incidents. Her eon by Perkin Warbeck, declared the lecturer, was the ancestor of the Bid- dera of Pennard Gower. After Sir Matthew's death, his wife married two more husbands. becoming eventually lady of the manor of Fyfield, near Oxford. and in her will described her latest spouse as her entireliest beloved hus- band Mr. Jones also related how Calvert Richard Jones, who came to live at Swan- sea, excused his withdrawal from an "af- fair" because of his conversion by John Wesley, and therefore could not entrust his children to be brought un by one who could not direct their little feet into the pathway to heaven, instructed by this emi- nent divine whose teaching at Swansea had biis opened on ground of the Man- sion liouse lent him by Calvert Richard Jones. In conclusion, the lecturer gave an ex- ample of filial love and relationship that existed between his mother and Bussy Mansel. who built the windmill on Kil- vey, and became leader of Cromwell's forces in Glmorgan. Hia mother, writing to him from her deathbed, a letter ot splendid counsel, implored him to read it every Monday morning for seven years! Also the wifely devotion shown by Mrs. Wyndham Lewis, whom Benjamin Dis- raeli came to Swansea to court when she was staying in Gloucester-place. When Dizzy was driving fro)u their residence in Curzon-street to the House of Commons for a particularly trying debate, she had her finger caught in the carriage door and suffered in silence until she was liberated at Westminster. How many wives would undergo such an ordeal to-day? Other stories related were those of the love affairs of Sir Hugh Jones, Swansea, who unsuccessfully wooed Elizabeth Woodville, later the wife of Edward IV.; and of Mary Lloyd, of Tliistleboon, Oyster- mouth.

A SKETTY TRAGEDY j

A SKETTY TRAGEDY. Mr. R. W. B?or, County Coroner, held an inquest at Skctty on Tuesday on Sey- mcur Edwards (]2), of H-?lorf?t, Shitty. who was found uncon?'ious and suncrins from coal gas poisoning in liis bedroom lir. Thomas Fliteroft, said that his step-daughter came to him on Saturday morning and si/d that there was some- thing wrong in the boys' room. Upon gcing to the room, he found the boys lying under the bed. The 7ns was turned on. The boys were unconscious and he imme-1 diately sent for Dr. Lewis. Dr. Lewis, Sketty-road, said that I10 was Jj called to Hillcrest about 9.30 on Saturday morning. On arrival at the house he found the deceased lying across the bed, and Sergt. James Wood, of the County Police Station, applying artificial respira- tion. Upon examining the deceased he four.d that he was dead. He attributed dejth to coal gas poisoning. The jury returned a verdict of Awi- deatal asphyxiation."

THE GAME IS UP

"THE GAME IS UP!" At Swansea on Tuesday Wm. Patrick Power, rag collector. and Edward James Williams. labourer, were charged with et4 i n. and receiving four fowk. value 2.?s.. from a shed at the rear of 21, E?in- street. Mansel ton. on December 26. the property of Edwpn Dunn. Mr. Rupert rvewis prosecuted. Prosecutor taid he was manager for Messrs. B. Jones and Co. When he went to feed the fowls he found four of them missing. Detective Tucker said that when charged, Williams said: I suppose the game is up, but I don't want to get Power into trouble. He was with me when t stole them. but only I went to- Xealc'?, and he jrave me 10s. Gd. for them." Power, when charged, said: Well. I'm Every time I do some- thing I get caught.. We stole the fowls, Williams sold them and we had 5s. each." There were previous convictions against Williams. Power was fined 4,í. or 21 days' imprisonment. The decision In the case of Williams was adjourned for a week, until other charges, not yet pre- pared, are gone into. He was told that lie, would probably be ,ent to pricon. Had he not. hCE'n just over 16 years of age he would have to be sent to an industrial school.

FORESEEING THE FUTURE

FORESEEING THE FUTURE A iclairvoyant's Story." Kate Hayward (28), at the Quartet Sessions, pleaded not guilty to charge of stealing one lady's coney seal coat, the property of Mrs. Goorgria. Fliteroft, at High-street, Swansea, on De- camber 18th, 1917. Mr. H. Samuel (in. structed by Mr. Rupert Lewis) appeared to prosecute and Mr. Clem Edwards, M.P< (at the request of the Recorder) defended. Prosecutrix, who is the wife of a dentist, said she missed the coat from her hue- band's surgery.—Mrs. Ellen Davies, 21, Brook-street, said that prisoner came to her wearing the coat, and asked permis- sion to leave it there. but witness refused. In repl) to Mr. Clem Edwards, witness said she had been given the power of fore- sight. Mr. Edwards: À#5 a mafter of fact, < good many people believe in your poweØ of foresight ?—Yes, sir. And a good many go to consult you on the subject?—Now and again. i It was known to Mrs Hayward that yoa were what you call a clairvoyant, but what ordinary people call a fortune teller? --It is known this twenty years through the town. Mr. Edwards pressed for an answer. Witness denied that she had invented her evidence as a result of Mrs. Hay- ward's threat to tell the police about her fortune-telling. Mr. Edwards: Is this gift of your such, that you can exercise it at any time on any day?—No, sir. Wiineys proceeded to explain her method of clairvoyaney. She had to ho!d the subject by the left hand. and when ebe did that she was able t« foresee any trouble that might come to that subject in the future. Mr. Edwards: When you are in this ptage you are not conscious of what is going on around you?—Partly When you come back from this great state of mental and spiritual absorption to the every day kind of life, are you fully aware of precisely what you have seen in your clairVoyancy,—Oh, yes. Defendant, in the witness box, said she lived at Ystradgynlais, and was the wifo of a soldier in the R.G.A. now on active service. The coat, 6he said, was bought by her in the street from a strange woman. After half an hour's deliberation in pri- vate the jury returned a verdict of not. guilty of stealing, but guilty of receiving. Town Clerk: Well knowing it to hav. been stolen ? Foreman: No. Th« Recorder: Then it is a verdict 08 not guilty. The Recorder, in discharging prisoner, said: It is my duty to bell you-I don't often take this c"ui-ce-but you know what took plaes at Ystradgynlais Police Court. You art1 3 very fortunate and iucky woman, and I warn you that you may not be so lucky aga.in. Yon are the wife of a soidier and the mother of five children, and I tell you that you are run- ning a toneiderabl* risk. Now you can go" I o

L LA N DE B tEl N QUI RY

L LA N DE B tEl N QUI RY. The judicial inquiry conducted by M:1\ J. Vaughan Edwards, at the Hotel Metro- pole. 011 Tuesday, into the circumstances connected with the Llandebie strike, war. continued until late in the af- noori. It was then adjourned until next Friday week.

LOCAL WILL

LOCAL WILL. Mr. Thomas Davies Nicholas, of Cae- glas, Skewen, Neath. Glamorgan, metal- lurgist, for many years manager of the Cape Copper Co.. Ltd., of Britonferry, previously engaged at the Morfa Copper Works. Landore. who died April 14th last, left, estate of the gross value of £ 2,231 Is. 6d.. of which £1.985 he. 7d. is net personalty. Probate of his wfll, dated Junuarv 6th. lfjOI. has been granted to his run. Mr. Tlios. Nicholas, of Cae* glas, metal hi rsrist. to whom he left his estate absolutely.

DEVIL TEMPTED ME

"DEVIL TEMPTED ME. John Daniel, a man "0 years of age. ei Brvnhyfryd, Penybank, who disappeared from his home under sensational circum- stances a fortnight ago. was on Monday brought up in custody at Ammanford charged with an offence against his grand- daughter. 13J years of age. on Dec. 5th. The Deputy Chief Constable said be was, i.i communication with the authorities in London, and had not had time to prepare' the ease. P.S. Britten stated the accused was on Saturday handed over to him at Carmar- then. und in answer to the charge he r&- plied I heve nothing to say. The Devil tempted me." The magistrates remanded defendant is custody till next Monday.

BRIDGING THE NEDD

BRIDGING THE NEDD. Mr. G. Conway Williams came beforr* the Ncath Rural District Ceuncil for the rccond time on Wednesday, to ask the Council's support for the erection of a- bridge across the Nedd, linking up  fNrj" and Jersey Mavme. He explain? that it was entirely a private enterprise^ and no person "at;de eath and Briton- ferry was interested in it. It was not ruft to help Swansea, but Neath and Briton- ft-rr v, and the scheme was not engineer el to enable Swamon to grab the Biirrow46 There was a efrt-tin atnot;nt of urgency. Replying to n question 'by Mr. Daniel, the Chairman (Major Trick) said the only cost to the Council would be thi, widening of the road and laying a sewer, which would be mnde necessarv by-the buildiqff of houses 1, 7. Mr. W. Lcyeon: I should like to know rfhat advantage it is going to be to NnthP Mr. Williams: It will shorten the route to Swansea from Neath bv one mile, and five-and-a-half miles from Britonferry. It is my opinion that it will be the parish, of Coedffranc that will directly benefit. Mr. W. Leyson: And the landlords- Lord Jeret-v and Ivord Dynevor. Mr. W. Davies (Glyn-Neath) said that if the bridge was the determining factor for getting the shipbuilding yards on the han ks of the Nedd it was worthy of sup- port. Mr. Ben Davies argued that the pro- posed bridge would shift the commercial centre of Coedffranc. Mr. Ogely David also opposed the scheme, and the Clerk (fr, L. Kemp- thorne; advised the Council as to the proper course to pursue. Mr. W. Prosser argued that if the Ad- miralty wanted a bridge to help them in their ship,v.i scheme the Government would erect it. Mr. jestvn Jeffries proposed that th4 Council withdraw al) support and oppoi aition until they knew something of provisions of the Bill. Mr. J. Davies (Cimla) seconded, a that they would be safer if they sat oirUfcT fence. "<. Thie WM agrOO4 to.