Showing 31 — 40 of 1253 records

----__._,._---_---------IY Golofn Eglwysig,

1917-01-26 Y Golofn EglwysigSetAwgrymiadau a chyfarwydaiadau ynglyn d'r

YR YSTWYLL.

1917-01-26 334359385394406424HAand M.-N

PENMACHNO.

1917-01-26  yn cy«tad-j lua MrRWHughes yn <

--Llythyp Llundain.|

1917-01-26  Er nad ydym wedi gweled y Zepps er's amsernid 

LLANDDEINIOLEN.

1917-01-26  bob llaw i ba le bynag y trown ein gwyueba

LLANBEDR-PONT-STEPHAN.

1917-01-26  cael ei gynorthwyo gan y Proffeswyr Wade a GreenEnil

NANTCWNLLE.

1917-01-26  o bell ac agos bob nos Iau i'r ysgoldyne

ST. MAIR, CAMBERWELL.

1917-01-26  meddwl o'r fath oreuac a fydd yn symbyliad i'n

Ariandy y London City and Midland.

1917-01-26 at dalu llogau am y flwyddyn yn diweddu 1916 yn

Eglwysi Gymreig Liundaiii.

1917-01-26 Chevenir.g Hoad Brondes^ury ParkN.WfhtwI SÅNT-St M