Showing 1 — 5 of 5 records

Papurau Thomas Gwynn Jones, 1621-1985 (crynhowyd 1871-1985)

1621-1985 (crynhowyd 1871-1985) / -1985, at deulu Jones, yn ymwneud yn enwedig รข'i fywyd