Showing 1 — 9 of 9 records

Papurau Lewis Valentine, 1874-1983 (crynhowyd [20fed ganrif cynnar]-1983)

1874-1983 (crynhowyd [20fed ganrif cynnar]-1983) / Papurau'r Parch. Lewis Valentine, 1874-1983, yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol, 1916-1983

Gohebiaeth,

1874-1983.

Dyddiaduron,

1916-19.

i

1916, Ion. - 1919, Ebrill. Kk{ 3>*/L]^ A ffgsr/1 of 9 Awst 198 5 LL/CMJ Y Parchg Lewis Valentine c/o Como 13 Kenelm Road RHOS