Collection Title: Adsain

Provider: The National Library of Wales

Rights: The copyright status or ownership of this resource is unknown.

View full details

First Previous Image 2 of 8 Next Last
Full Screen
4 articles on this page
EUi mmm I

EUi mmm. I (Gan B.I.W.) mm ''1' "'T r"' I LSTTm FEOM SALONIOA. I The following letter has been received from I 81871 Pto DEllis, Welsh Co R.A.M.C., 36th General Hospital, Salonika Forces, B.E.F., eldest son of Mr Thomas Ellis, Penyfed, T;> narit, Corwen •;  Company; a chymerodd ran yn y brwydro mawr ar y Somme. Anafwyd ef yn ei ben, a gallasai y canlyniadau fod yn llawer gwaeth, ondo drugaredd cafodd ei gadw, ac erbyn hyn mae yn gwella yn dda, a sier yw y bydd iawelon yr, hen gartref wneud eu hdl arno, fol ae i fod yn adgyfnerthiad iddo gorph ac yepryd. Beth bynnag sydd gan y dyfodol yn ystor iddo lwyr hyderwn ,y bydd. iddo ddod allan o'r jfoi%iyn ddianai. Wedi ei Glwyfo.-Daeth y gair ddoe fod Pioneer R Simon Hughes, Jsfryn, wedi ei glwyfo yn Ffrainc, ai fod ar hyn o bryd yn gorwedd mewn ysbytty yn y wlad hono. Nis gwyddom faint ei a-Laf, ond mae lie i gasglu nad y w yn drwm. Fan lleiaf dyna obeithion ei lu cyfeillion. Anfonwn ein cofion cynhesaf atto gan ddyinuno iddo wellhad llwyr a buan. Wedi Cychwyn.—Diwrnod cymylog i lawer teulu ydyw hwnw pan y gadawa dyn ei aelwyd mewn attebiad i alwad ei wiad, ou-d mae cannoedd wedi myncd drwyddo yn hynod ddewr ac yn ymddangos yn holtol galonog pa storm bynnag fydd oddi mown. Fore LIun diweddaf gadawodd Mri Ellis Evan Roberts, Llewelyn Terrace, a Johnnie Atkinson, Folt Terrace,. Gwyddelwern, eu cartreii i ymuno a'r fyddin, Deaiiwn iddynt gaei arddangosiad mawr o ddymuniadau da eu cyd-aelodau yn Eglwys y Plwyf tuag attynt, ac i'r Parch D 0 Da vies, nos Sul, wedi eu hanerch, offrwm gweddi ar eu rhan. Gadawant eu cartref i wynebu ar y dyfodol betli bynag fydd, a sicrwydd yn eu mynwesau y bydd i'w cyfoedion eu cofio, a dymuno y gorea iddynt yrnhob ystyr. Mae R P Jones, Glanafon hefyd, wedi ymuao a'r Cheshire.?, ac y mae yn awr yn Litherland. Pob Iwc iddo. Darlun.-I"md'dengys darlun o'r diweddar Pte. Price Davies, Rifle Brigade, Bryn S.M, yn un o rifynau nesaf yr Adsain." Yn yr Aipht.—Deallwn fod Pte Evan Owøn, Plasynddoi, wedi cyfarfod ei frawd, Pte Richard Owen, .yn yr Aipht. Bydd llythyr oddiwrth y milwr blaenaf, sydd wedi gweld "brwydr yn Gallipoli, yn cael ei gyhoeddi yn y golofn hon yn fuan. Llythyrau.—Os derbynia rhy wrai yn -y cylch lythyr dyddorol o faes y gwaed mae croesaw iddynt yma (Goh,).

I x PARCELS rottTROOPS I

I x PARCELS rottTROOPS. I Latest Posting Dates and Some Hints to I the Senders. I t h (:, Seii d ers. I I I .Letters and parcels intended for delivery I to the troops by Christmaa Day should be posted before the dates given-below :— I Parcels. Letters. France and Belgium Dec. 11 Dec. 16 Egypti. Nov. 25 Dec. 2 Salonika NQv. 25 Dec. 2 Attention is drawn to the following regulatl-ons:- I (1) Letters and parcels must be fully and completely addressed. -(2) Parcels must be very strongly packed (3) Fruit, perishable articles, bottles, pudding basins, and the like are pro- hibited. (4) The name and address of -the sender must be written on the outside of parcels. Parcels which do not comply with this rule will be refused..

A THOUGHT FOR TODAY I

A THOUGHT FOR TO-DAY. I The best part of our knowledge la that which teaches us where knowledge leaves off and ignorance begins. -Oliver". Wendell Holmes.

Advertising

:}J¡t. 0:f;, BOD MAROHE, CORIEIf. T" T" v'¥' f": '¡ GRAND DISPLAY OF  'm=e  .B  a  KB.<  t ?.t. ?? ..t' ?  .? ????Aj?e? FOR THE COMING SEASON. ;¿:: Blanket Coats aid Costmnes in the Xia.'test* Styles. OUR LADIES' Underclotbing Department is now replenished with a Splendid Stock of COMBS, VESTS, ■ DIY.-S.KIETS, "jJ.i. ")\I ft'; 11 COESE^S, d.c. J ..IL) iv ,,C. #'IILL1ERY -7Jff- HI ,j 1,n iJilR in ?i ?' The Latest and Newest. Greations. Sikoeilexit Value Blankets, Sheets, Quilts, Flallllels, and all Household Goods. NEW STOCK OF MEN'S and BOYS' SUITS and OVERCOATS. Shirts, Hats and Caps k a speciality. THE HOUSE FOR VALUE. s. A. PASK7. JI'