Dangos 1 — 2 o 2 canlyniad

The Dragon U.C.W. Magazine

a magazine supported by members of the University College of Wales, Aberystwyth

1903-1984 Cylchgrawn dwyieithog myfyrwyr Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd newyddion o'r brifysgol a'i chymdeithasau ac erthygla

St. David's College and School Magazine

1888-1915 Cylchgrawn Coleg ac Ysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan a oedd yn bennaf yn cyhoeddi newyddion o'r coleg a'r ysgol, ynghyd ac erthyglau addysgiadol