Dangos 1 — 10 o 42 canlyniad

The Aberdare leader

1902-1968, 1971-1991 Papur newydd wythnosol a oedd yn cylchredeg yn ardaloedd Cwm Aberdâr, Aberpennar, Merthyr Tudful, Pontypridd a Chwmnedd. Cyhoeddwyd y papur newydd rh

Abergavenny chronicle

1871-2000 Papur newydd wythnosol a oedd yn cylchredeg yn ardal y Fenni, Brynbuga, Crucywel a Llandeilo Bertholau. Sefydlwyd y papur newydd yn 1871 a'i brif gynn

The Abergavenny mail

1904-1914 Papur newydd wythnosol a oedd yn cylchredeg yn ardal Y Fenni o Ebrill 1904 hyd at Awst 1914. 'Roedd yn honi i fod "the leading paper of the district",

The Amman Valley chronicle and East Carmarthen news

1913-1959 Papur newydd wythnosol dwyieithog a gylchredai yn Nyffryn Aman a dwyrain Sir Gâr o 1913 tan 1959. Dechreuodd ar y 24ain o Orffennaf 1913 a gorffennod

Baner ac amserau Cymru

1859-1971 Papur wythnosol Cymraeg ei iaith a gychwynwyd gan Thomas Gee, a oedd wedi prynu yr wythnosolyn ‘Yr Amserau’ a gyhoeddwyd yn Lerpwl. Nôd y papur o

The Barmouth and county advertiser and district weekly news

1877-1918 Papur newydd wythnosol a gylchredai yn ardal Abermaw. Sefydlwyd y papur gan John Hughes "Glanaig" yn 1877. Prynwyd y papur gan Morris Griffith Roberts

Barry Dock news

1889-1925 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cylchredwyd yn ardaloedd y Barri, Penarth a Bro Morgannwg. Cofnodai newyddion lleol a chyffr

The Brecon & Radnor express Carmarthen and Swansea Valley gazette and Brynmawr district advertiser

1912-1933 Papur newydd rhyddfrydol a ddechreuodd yn 1912 a gylchredodd yn Siroedd Brycheiniog, Maesyfed, Chaerfyrddin, Cwm Tawe a Brynmawr. Teitlau cysylltiedig

The Brecon county times, Neath gazette and general advertiser for the counties of Brecon, Carmarthen, Radnor, Monmouth, Glamorgan, Cardigan, Montgomery, Hereford

1867-1893 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Hyrwyddai wleidyddiaeth geidwadol ac undebol, ac fe'i cylchredwyd yn siroedd Brycheiniog, Ma

Y Brython =

1906-1939 Papur newydd wythnosol dwyieithog. Sefydlwyd yn 1906 gan Hugh Evans (1854-1934) ar gyfer Cymry Lerpwl, nes i'w gylchrediad ledaenu trwy Gymru gyfan. P