Dangos 1 — 7 o 7 canlyniad

Baner ac amserau Cymru

1859-1971 Papur wythnosol Cymraeg ei iaith a gychwynwyd gan Thomas Gee, a oedd wedi prynu yr wythnosolyn ‘Yr Amserau’ a gyhoeddwyd yn Lerpwl. Nôd y papur o

The Barmouth and county advertiser and district weekly news

1877-1918 Papur newydd wythnosol a gylchredai yn ardal Abermaw. Sefydlwyd y papur gan John Hughes "Glanaig" yn 1877. Prynwyd y papur gan Morris Griffith Roberts

Barry Dock news

1889-1925 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cylchredwyd yn ardaloedd y Barri, Penarth a Bro Morgannwg. Cofnodai newyddion lleol a chyffr

The Brecon & Radnor express Carmarthen and Swansea Valley gazette and Brynmawr district advertiser

1912-1933 Papur newydd rhyddfrydol a ddechreuodd yn 1912 a gylchredodd yn Siroedd Brycheiniog, Maesyfed, Chaerfyrddin, Cwm Tawe a Brynmawr. Teitlau cysylltiedig

The Brecon county times, Neath gazette and general advertiser for the counties of Brecon, Carmarthen, Radnor, Monmouth, Glamorgan, Cardigan, Montgomery, Hereford

1867-1893 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Hyrwyddai wleidyddiaeth geidwadol ac undebol, ac fe'i cylchredwyd yn siroedd Brycheiniog, Ma

Y Brython =

1906-1939 Papur newydd wythnosol dwyieithog. Sefydlwyd yn 1906 gan Hugh Evans (1854-1934) ar gyfer Cymry Lerpwl, nes i'w gylchrediad ledaenu trwy Gymru gyfan. P

Monmouth guardian and Bargoed and Caerphilly observer

1912-1921 Papur newydd wythnosol rhyddfrydol a gyhoeddwyd yn Saesneg. Cylchredwyd yn Sir Fynwy a Chwm Rhymni. Perchnogwyd gan George Jenkin Jacobs & Co. Cofnoda