Dangos 1 — 3 o 3 canlyniad

Abergavenny chronicle

1871-2000 Papur newydd wythnosol a oedd yn cylchredeg yn ardal y Fenni, Brynbuga, Crucywel a Llandeilo Bertholau. Sefydlwyd y papur newydd yn 1871 a'i brif gynn

The Amman Valley chronicle and East Carmarthen news

1913-1959 Papur newydd wythnosol dwyieithog a gylchredai yn Nyffryn Aman a dwyrain Sir Gâr o 1913 tan 1959. Dechreuodd ar y 24ain o Orffennaf 1913 a gorffennod

The North Wales chronicle, and advertiser for the Principality

1850-1949 Papur newydd ceidwadol wythnosol a oedd yn cylchredeg ar draws Gogledd Cymru. Cyhoeddwyd y papur newydd rhwng 1850 a 1949 a'i brif gynnwys oedd newydd