Dangos 1 — 10 o 12 canlyniad

The Barmouth and county advertiser and district weekly news

1877-1918 Papur newydd wythnosol a gylchredai yn ardal Abermaw. Sefydlwyd y papur gan John Hughes "Glanaig" yn 1877. Prynwyd y papur gan Morris Griffith Roberts

Barry Dock news

1889-1925 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cylchredwyd yn ardaloedd y Barri, Penarth a Bro Morgannwg. Cofnodai newyddion lleol a chyffr

The Brecon & Radnor express Carmarthen and Swansea Valley gazette and Brynmawr district advertiser

1912-1933 Papur newydd rhyddfrydol a ddechreuodd yn 1912 a gylchredodd yn Siroedd Brycheiniog, Maesyfed, Chaerfyrddin, Cwm Tawe a Brynmawr. Teitlau cysylltiedig

The Cambria daily leader

1861-1930 Papur dyddiol cyntaf Cymru a gyhoeddwyd yn Abertawe. Saesneg oedd prif iaith y papur, ac yr oedd iddo dueddiadau Rhyddfrydol. Wedi'r pedwar rhifyn cyn

Denbighshire free press

1888-1957 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cofnodai newyddion lleol a chyffredinol. Cylchredwyd yn ardaloedd Dinbych, Rhuthun, Dyffryn

Y Drafod

Papur newydd Cymraeg a gyhoeddwyd ym Mhatagonia (Arianyn). Sefydlwyd gan Lewis Jones a fu hefyd yn olygydd tan 1893 nes iddo gael ei olynu gan ei ferc

Flintshire observer, mining journal and general advertiser, for the counties of Flint & Denbigh

1857-1913 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cofnodai newyddion lleol a chyffredinol ynghyd a hysbysebion. Cafodd ei gylchredeg yn Sir y

Llangollen advertiser, Denbighshire, Merionethshire, and North Wales journal

1860-1893 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cofnodai newyddion cyffredinol a lleol, ynghyd a rhestr o ymwelwyr yr haf. Cafodd ei gylchre

Y darian

1914-1934 Cylchredai'r Darian yng nghymoedd y De a Sir Fynwy. 'Roedd yn bapur newydd radicalaidd Cymraeg ei iaith. Cofnodai farddoniaeth gan bobl leol a materio

Y dinesydd Cymreig

1912-1929 Papur newydd wythnosol Cymraeg a gylchredwyd yng ngogledd Cymru yn bennaf. Cofnodai newyddion yn ymwneud รข Chymru, erthyglau ar faterion crefyddol, l