Dangos 1 — 9 o 9 canlyniad

The Brecon & Radnor express Carmarthen and Swansea Valley gazette and Brynmawr district advertiser

1912-1933 Papur newydd rhyddfrydol a ddechreuodd yn 1912 a gylchredodd yn Siroedd Brycheiniog, Maesyfed, Chaerfyrddin, Cwm Tawe a Brynmawr. Teitlau cysylltiedig

The Brecon county times, Neath gazette and general advertiser for the counties of Brecon, Carmarthen, Radnor, Monmouth, Glamorgan, Cardigan, Montgomery, Hereford

1867-1893 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Hyrwyddai wleidyddiaeth geidwadol ac undebol, ac fe'i cylchredwyd yn siroedd Brycheiniog, Ma

Flintshire observer, mining journal and general advertiser, for the counties of Flint & Denbigh

1857-1913 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cofnodai newyddion lleol a chyffredinol ynghyd a hysbysebion. Cafodd ei gylchredeg yn Sir y

The Glamorgan gazette

1894- Papur newydd wythnosol sy'n cylchredeg ar draws canolbarth Morgannwg. Sefydlwyd y papur newydd yn 1894 a'i brif gynnwys oedd newyddion lleol. Perchenn

Gwyliedydd newydd =

1910-1977 Papur newydd wythnosol dwyieithog y Wesleaid. Cylchredwyd trwy Gymru gyfan. Cofnodai newyddion a gwybodaeth grefyddol. Un o'i olygyddion oedd David Gw

Haverfordwest and Milford Haven telegraph and general weekly reporter for the counties of Pembroke, Cardigan, Carmarthen, Glamorgan, and the rest of South Wales

1854-1919 Papur newydd wythnosol rhyddfrydol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cylchredwyd yn Hwlffordd, Penfro, Doc Penfro, Dinbych-y-pysgod, Arberth, Aberdau

Monmouth guardian and Bargoed and Caerphilly observer

1912-1921 Papur newydd wythnosol rhyddfrydol a gyhoeddwyd yn Saesneg. Cylchredwyd yn Sir Fynwy a Chwm Rhymni. Perchnogwyd gan George Jenkin Jacobs & Co. Cofnoda

Y genedl Gymreig

1877-1914 Papur newydd wythnosol Cymraeg a gefnogai egwyddorion Radicalaidd. O 1892 ymlaen bu'n gefnogol i'r Blaid Ryddfrydol. Sefydlwyd y papur gan Hugh Pugh,

Y goleuad

1869-1990 Papur newydd y Methodistiaid Calfinaidd, a gefnogai'r blaid ryddfrydol. Sefydlwyd ym 1869 fel menter breifat, ond fe'i prynwyd gan y Cyfundeb yn 1911.