Dangos 1 — 10 o 15 canlyniad

The Aberdare leader

1902-1968, 1971-1991 Papur newydd wythnosol a oedd yn cylchredeg yn ardaloedd Cwm Aberdâr, Aberpennar, Merthyr Tudful, Pontypridd a Chwmnedd. Cyhoeddwyd y papur newydd rh

The Abergavenny mail

1904-1914 Papur newydd wythnosol a oedd yn cylchredeg yn ardal Y Fenni o Ebrill 1904 hyd at Awst 1914. 'Roedd yn honi i fod "the leading paper of the district",

The Amman Valley chronicle and East Carmarthen news

1913-1959 Papur newydd wythnosol dwyieithog a gylchredai yn Nyffryn Aman a dwyrain Sir Gâr o 1913 tan 1959. Dechreuodd ar y 24ain o Orffennaf 1913 a gorffennod

The Barmouth and county advertiser and district weekly news

1877-1918 Papur newydd wythnosol a gylchredai yn ardal Abermaw. Sefydlwyd y papur gan John Hughes "Glanaig" yn 1877. Prynwyd y papur gan Morris Griffith Roberts

The Brecon & Radnor express Carmarthen and Swansea Valley gazette and Brynmawr district advertiser

1912-1933 Papur newydd rhyddfrydol a ddechreuodd yn 1912 a gylchredodd yn Siroedd Brycheiniog, Maesyfed, Chaerfyrddin, Cwm Tawe a Brynmawr. Teitlau cysylltiedig

The Brecon county times, Neath gazette and general advertiser for the counties of Brecon, Carmarthen, Radnor, Monmouth, Glamorgan, Cardigan, Montgomery, Hereford

1867-1893 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Hyrwyddai wleidyddiaeth geidwadol ac undebol, ac fe'i cylchredwyd yn siroedd Brycheiniog, Ma

The Cambria daily leader

1861-1930 Papur dyddiol cyntaf Cymru a gyhoeddwyd yn Abertawe. Saesneg oedd prif iaith y papur, ac yr oedd iddo dueddiadau Rhyddfrydol. Wedi'r pedwar rhifyn cyn

The Cambrian news and Merionethshire standard

1869- Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cylchredwyd yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru. Cofnodai newyddion lleol a chyffredinol, hysby

The Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

1810-1877 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cafodd ei sefydlu gan grŵp o Whigiaid a boneddigion, ond newidiodd i fod yn Dorïaidd yn yr

The Carmarthen weekly reporter

1860-1921 Papur newydd wythnosol Rhyddfrydol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cylchredwyd yng Nghaerfyrddin a De Cymru. Cofnodai adroddiadau llawn o holl gyfa