Dangos 1 — 10 o 15 canlyniad

Y Brython =

1906-1939 Papur newydd wythnosol dwyieithog. Sefydlwyd yn 1906 gan Hugh Evans (1854-1934) ar gyfer Cymry Lerpwl, nes i'w gylchrediad ledaenu trwy Gymru gyfan. P

Y Cymro

1890-1909 Papur newydd rhyddfrydol wythnosol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg. Cylchredwyd trwy Gymru gyfan a chofnodai hanes lleol a chyffredinol. Sefydlwyd gan Isaac

Y Drafod

Papur newydd Cymraeg a gyhoeddwyd ym Mhatagonia (Arianyn). Sefydlwyd gan Lewis Jones a fu hefyd yn olygydd tan 1893 nes iddo gael ei olynu gan ei ferc

Yr adsain

1902-1945 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg yn bennaf. Cylchredwyd yng Nghorwen, Bala a Llangollen. Cofnodai newyddion lleol a chyffredinol, yngh

Y clorianydd

1891-1921 Papur newydd wythnosol ceidwadol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg yn bennaf. Cylchredwyd yn Ynys Môn, Lerpwl a Manceinion. Cofnodai hanes lleol a chyffredin

Y darian

1914-1934 Cylchredai'r Darian yng nghymoedd y De a Sir Fynwy. 'Roedd yn bapur newydd radicalaidd Cymraeg ei iaith. Cofnodai farddoniaeth gan bobl leol a materio

Y dinesydd Cymreig

1912-1929 Papur newydd wythnosol Cymraeg a gylchredwyd yng ngogledd Cymru yn bennaf. Cofnodai newyddion yn ymwneud â Chymru, erthyglau ar faterion crefyddol, l

Y drych

1860-1877 Papur newydd Cymraeg wythnosol a gylchredwyd ymhlith Cymru'r Taleithiau Unedig. Sefydlwyd yn 1851 yn yr Efrog Newydd fel 'Y Drych Americanaidd' cyn ei

Y dydd

1868-1870, 1872-1954 Papur newydd Cymraeg a sefydlwyd gan Samuel Roberts. Fe'i unwyd â'r 'Tyst Cymreig' yn 1871 i ffurfio'r 'Tyst a'r Dydd', ond dim ond am flwyddyn y par

Y genedl Gymreig

1877-1914 Papur newydd wythnosol Cymraeg a gefnogai egwyddorion Radicalaidd. O 1892 ymlaen bu'n gefnogol i'r Blaid Ryddfrydol. Sefydlwyd y papur gan Hugh Pugh,