Dangos 11 — 15 o 15 canlyniad

Y goleuad

1869-1990 Papur newydd y Methodistiaid Calfinaidd, a gefnogai'r blaid ryddfrydol. Sefydlwyd ym 1869 fel menter breifat, ond fe'i prynwyd gan y Cyfundeb yn 1911.

Yr herald Cymraeg

1855-1937 Papur newydd Cymraeg wythnosol. Sefydlwyd yng Nghaernarfon yn 1855, gan James Rees fel newyddiadur Rhyddfrydol. Yr oedd iddo gylchrediad helaeth yn si

Y llan

1881-[1883?] Papur newydd wythnosol dwyieithog yr Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru. Cylchredwyd trwy Gymru gyfan. Cofnodai newyddion lleol, cenedlaethol a thramor,

Y tyst

1892- Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg. Golygwyd y papur gan nifer o weinidogion yr Annibynwyr, yn cynnwys John Thomas, Merthyr Tydfil (1821

Yr udgorn

1898-1952 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg yn bennaf. Cylchredwyd ym Mhwllheli a'r cyffiniau. 'Roedd i'r papur dueddiadau rhyddfrydol ar y cychw