Dangos 11 — 20 o 42 canlyniad

The Cambria daily leader

1861-1930 Papur dyddiol cyntaf Cymru a gyhoeddwyd yn Abertawe. Saesneg oedd prif iaith y papur, ac yr oedd iddo dueddiadau Rhyddfrydol. Wedi'r pedwar rhifyn cyn

The Cambrian news and Merionethshire standard

1869- Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cylchredwyd yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru. Cofnodai newyddion lleol a chyffredinol, hysby

The Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

1810-1877 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cafodd ei sefydlu gan grŵp o Whigiaid a boneddigion, ond newidiodd i fod yn Dorïaidd yn yr

The Carmarthen weekly reporter

1860-1921 Papur newydd wythnosol Rhyddfrydol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cylchredwyd yng Nghaerfyrddin a De Cymru. Cofnodai adroddiadau llawn o holl gyfa

Y Cymro

1890-1909 Papur newydd rhyddfrydol wythnosol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg. Cylchredwyd trwy Gymru gyfan a chofnodai hanes lleol a chyffredinol. Sefydlwyd gan Isaac

Denbighshire free press

1888-1957 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cofnodai newyddion lleol a chyffredinol. Cylchredwyd yn ardaloedd Dinbych, Rhuthun, Dyffryn

Y Drafod

Papur newydd Cymraeg a gyhoeddwyd ym Mhatagonia (Arianyn). Sefydlwyd gan Lewis Jones a fu hefyd yn olygydd tan 1893 nes iddo gael ei olynu gan ei ferc

Flintshire observer, mining journal and general advertiser, for the counties of Flint & Denbigh

1857-1913 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cofnodai newyddion lleol a chyffredinol ynghyd a hysbysebion. Cafodd ei gylchredeg yn Sir y

The Glamorgan gazette

1894- Papur newydd wythnosol sy'n cylchredeg ar draws canolbarth Morgannwg. Sefydlwyd y papur newydd yn 1894 a'i brif gynnwys oedd newyddion lleol. Perchenn

Gwyliedydd newydd =

1910-1977 Papur newydd wythnosol dwyieithog y Wesleaid. Cylchredwyd trwy Gymru gyfan. Cofnodai newyddion a gwybodaeth grefyddol. Un o'i olygyddion oedd David Gw