Dangos 31 — 40 o 42 canlyniad

Yr adsain

1902-1945 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg yn bennaf. Cylchredwyd yng Nghorwen, Bala a Llangollen. Cofnodai newyddion lleol a chyffredinol, yngh

Y clorianydd

1891-1921 Papur newydd wythnosol ceidwadol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg yn bennaf. Cylchredwyd yn Ynys Môn, Lerpwl a Manceinion. Cofnodai hanes lleol a chyffredin

Y darian

1914-1934 Cylchredai'r Darian yng nghymoedd y De a Sir Fynwy. 'Roedd yn bapur newydd radicalaidd Cymraeg ei iaith. Cofnodai farddoniaeth gan bobl leol a materio

Y dinesydd Cymreig

1912-1929 Papur newydd wythnosol Cymraeg a gylchredwyd yng ngogledd Cymru yn bennaf. Cofnodai newyddion yn ymwneud â Chymru, erthyglau ar faterion crefyddol, l

Y drych

1860-1877 Papur newydd Cymraeg wythnosol a gylchredwyd ymhlith Cymru'r Taleithiau Unedig. Sefydlwyd yn 1851 yn yr Efrog Newydd fel 'Y Drych Americanaidd' cyn ei

Y dydd

1868-1870, 1872-1954 Papur newydd Cymraeg a sefydlwyd gan Samuel Roberts. Fe'i unwyd â'r 'Tyst Cymreig' yn 1871 i ffurfio'r 'Tyst a'r Dydd', ond dim ond am flwyddyn y par

Y genedl Gymreig

1877-1914 Papur newydd wythnosol Cymraeg a gefnogai egwyddorion Radicalaidd. O 1892 ymlaen bu'n gefnogol i'r Blaid Ryddfrydol. Sefydlwyd y papur gan Hugh Pugh,

Y goleuad

1869-1990 Papur newydd y Methodistiaid Calfinaidd, a gefnogai'r blaid ryddfrydol. Sefydlwyd ym 1869 fel menter breifat, ond fe'i prynwyd gan y Cyfundeb yn 1911.

Yr herald Cymraeg

1855-1937 Papur newydd Cymraeg wythnosol. Sefydlwyd yng Nghaernarfon yn 1855, gan James Rees fel newyddiadur Rhyddfrydol. Yr oedd iddo gylchrediad helaeth yn si

Y llan

1881-[1883?] Papur newydd wythnosol dwyieithog yr Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru. Cylchredwyd trwy Gymru gyfan. Cofnodai newyddion lleol, cenedlaethol a thramor,