Dangos 41 — 42 o 42 canlyniad

Y tyst

1892- Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg. Golygwyd y papur gan nifer o weinidogion yr Annibynwyr, yn cynnwys John Thomas, Merthyr Tydfil (1821

Yr udgorn

1898-1952 Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg yn bennaf. Cylchredwyd ym Mhwllheli a'r cyffiniau. 'Roedd i'r papur dueddiadau rhyddfrydol ar y cychw