Am y Prosiect

Ariannwyd y prosiect hwn gan JISC a phartneriaid y prosiect. Llwyddwyd i ddigido nifer o ffynhonellau cynradd o'r Rhyfel Byd Cyntaf a oedd dan ofal Llyfrgelloedd, Adrannau Casgliadau Arbennig ac Archifdai Cymru. Mae'r deunydd sy'n ffurfio'r archif ddigidol hon yn hanu o sefydliadau Addysg Uwch, Archifai lleol a swyddfeydd cofnodion yn ogystal a deunydd o'r gymunedau ledled Cymru.

Lansiwyd y prosiect ym Hydref 2013 a bydd yr archif yn cael ei gynnal gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru fel archif barhaol. Y bwriad yw ychwanegu at yr archif hwn sy'n cynnwys ffynhonellau am y Rhyfel Byd Cyntaf a'r modd yr effeithiodd ar Gymru. Mae mynediad at y deunydd hyn yr archif hwn yn rhad ac am ddim at ddefnydd addysg ac ymchwil.

Partneriaid y prosiect yw:

JISC Llywodraeth Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Casgliad y Werin Cymru Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Bangor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Prifysgol Abertawe Prifysgol Caerdydd
BBC Cymru Wales ARCW