Preifatrwydd a 'Cookies'

Preifatrwydd i ddefnyddwyr gwefan CymruWW1

Nid yw gwefan CymruWW1 yn dal nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol am ein hymwelwyr oni bai am achosion penodol lle nodir hynny.

Google Analytics

Mae gwefan CymruWW1 yn defnyddio Google Analytics er mwyn casglu gwybodaeth ystadegol i greu adroddiadau ar sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r gwefan. Bydd yr adroddiadau hyn yn eu tro yn cael eu defnyddio er mwyn llywio datblygiadau newydd a phrosiectau yn y dyfodol. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei chasglu drwy 'cookies', sef ffeiliau testunol sy'n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur er mwyn casglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol sy'n anhysbys (gan gynnwys cyfeiriad IP) - sydd wedyn yn cael ei danfon at Google. Ceir mwy o wybodaeth am y 'cookies' a ddefnyddir gan Google Analytics ar wefan Google.

Ni fydd gwefan CymruWW1 na'i phartneriaid na defnyddio'r wybodaeth a gesglir er mwyn ceisio adnabod ei defnyddwyr arlein, nac yn caniatau i drydydd person wneud hynny. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gyda unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Ni fydd CymruWW1, na Google yn creu cyswllt, nac yn ceisio creu cyswllt rhwng cyfeiriad IP a gwybodaeth adnabod unigolyn.