Dangos 41 — 50 o 131 canlyniad

DA YNTE GWEDDOL?I

1914-10-28  amsernid yw holl gyfraniadau Prydain Fawr a'r Iwerddon <

Y REBEL: SEF dANES MEURIG Y GWRTtt-RYFELWR.

1914-10-28  yma fel breib gan nebyn enwedig pan yn gweld <

Advertising

1914-10-28 THE GREATEST SALE OF MUSIC EVER HELD IN WALES HAS 

BRIWSION AM Y RHYFEL.

1914-10-28  rhyfelac y disgwylid vn fuan gael dyiamiad arno

Advertising

1914-10-28 I ^torCbud (Attvi&M fo-e KYDDSJAM ^iSp I iArdi 4

-I CAERNARFON. )

1914-10-28  achub bywyd bachgen o'r enw George Rowles rhag boddi

BANGOR.

1914-10-28  Robert JJamesFriar's Avenuear "Yr Ysgol Sul." Cy

BETHESDA.

1914-10-28  llawer etoBydd yma gyngerdd o'r fath oreu iddynt yn<

CWMYGLO.I

1914-10-28  ardal mown canu, &cGedy wraig a dau o blant 

IFELINHELI.I

1914-10-28  gweithgar o eglwys Elim (W.), ac yr oedd bob amser