Dangos 41 — 50 o 67 canlyniad

DAU LYFR GWYCH.

1915-06-25 DAU LYFR GWYCHDaeth a,llan o'r was (. nr-eig 

o dan 4 Big Ben.'

1915-06-25 a hydd J 11 fuan yn ag-os i tfitiiiniliwii

 -77?l-.- CYMANFA BEDYDDWYR GORLLEWIN MORGANNWG.

1915-06-25 iadau tyner at niter o frodyr a chwiorydd oedd wedi

 -77?l-.- CYMANFA BEDYDDWYR GORLLEWIN MORGANNWG.

1915-06-25  Blynyddol i'w gynna y flwyiddyn hon45Fod yr eglwys

HERMON, LLANNON.

1915-06-25  gAvahanol oedfeuon gan y ParchnDBo wen TMyfyr Hefi

-0-CALFARIA, PORT TALBOT.

1915-06-25  FawrthMeh1i ddymuno'n dda iddo a,r ei v

PRESBYTERIAN COLLEGE, CAERFYRDDIN.

1915-06-25  Aberbargoeda/i fedyiitaLi ivedi ateb yn gadarnhaol

GORFODAETH FILWROL.

1915-06-25  chwarddyr Arglwydd t Li gwar/war hwyntNid ydym

.1,-. "PWY A GYFYD JACOB "?

1915-06-25  hyderus na ado wir y mater h wn yn did isylw

CYMANFA BEDYDDWYR GORLLEWIN MORGANNWG.

1915-06-25  hysbyswyid ym Mhenclawdd heb dalu yr holl of yn ion