Dangos 31 — 40 o 47 canlyniad

-0- - Ras Gychod Llanbedrog.

1913-08-27  chaed tywydd ffafriol iawnYr oedd nifer fawr o edryc

-o - Arddangosfa Pianos.

1913-08-27 Awst 2gainhyd ddydd MercherMedi 3ydd,Igyda stoc ne

-o - Bygwth Llosgi Capel Penmount.

1913-08-27  synu fod y gweinidog yn caniatau i un o'r aelodau

-0-Llwyddiant un o Hogia Lleyn.

1913-08-27  mai iddo ef y dytarnwyd y wobr o ddeg punt y

- v - Priodas Tywysoges Indiaidd yn Llundain.

1913-08-27  Buckingham Palace Hotellie yr oedd y Dywysoges yn ar

ICyfarfod Ysgolion M.C. Dosbarth Pwllheli.

1913-08-27  neillduolDywedodd MrGCRoberts y dylid pwrcasu 

Suffragettes yn Mhwllheli. - - - - ......,....

1913-08-27 PwllheliCawsant lonydd am tua haner awrond yr oed

Blino ar ei Fywyd.

1913-08-27  diwedd ar ei einioesDywedai Margaret JonesBryngwran gyda'r

u IGwenwyno Ei vHun yn Llandudno.

1913-08-27  ymhen ychydig funudau cafwyq hi yno gan y forwyu yn

[No title]

1913-08-27 Catwyd corff hen wr yn y mor yn Nhreffyoon ddydd <