Dangos 11 — 20 o 37 canlyniad

EhccTeg Cyflym. j

1914-04-08 EhccTeg CyflymXos Sadwm eiiedoJd Mr Gustav II Hamely

Mutual Life Insurance Com-I pany of New York.

1914-04-08 Etidowmer.t yr arian taladwyL N,la'r Cwmni ar log

Helynt Mynydd Cilan.

1914-04-08  nifer gael eu yw\sio o flden ynadysP\)he)iJro y

IPelen Ffrwydrol mewnI iEglwys.

1914-04-08  eu malurio a ffenestr liwiedig wedi ei thori0

vI Bwrdd Gwarcheidwaid i Pwllheli. i

1914-04-08  gyfran ofynid iddo dalu dan y rheolau at gadwraeth ei<

Marw Mr R. Casson, Porthmadog.

1914-04-08  ymadawedig yn 68 mlwydd oed Efe oedd clerc ynadon

Beisicl drwy Ffenestr.

1914-04-08  tafarndy, ,er mawr gyffro a braw i'r rhai oedd i

Cyngor Trefv J Pwllheli. !

1914-04-08 Andrews a'i Fab gyda golwg ar gael llwybr yn syth

ILlwydd Cwmni Drama i Caernarfon. |

1914-04-08 niau o bob rhan o Gyrnru ag oedd yn cystadlu, <

CARREG ANFERTH.

1914-04-08  Adam'son3Pine Streetwrth ei rhieni fod poen yn