Ehangu
 • Papurau Idwal Jones, 1915-1957
   • Gohebiaeth.
    • Gohebiaeth oddi wrth, ac at, Idwal Jones.
     • Cyfres o lythyrau oddi wrth Idwal Jones at ei rieni ac at Olwen, ei chwaer, o'r cyfnod pan oedd yn ....
      • 1915 (A/1-39.)
      • Ionawr-Mehefin 1916 (A/40-101.)
      • Gorffennaf-Rhagfyr 1916 (A/102-36.)
      • Ionawr-Mehefin 1917 (A/137-60.)
      • Gorffennaf-Rhagfyr 1917 (A/161-82.)
      • Ionawr 1918-Ionawr 1919 (A/183-218.)
      • Darnau amrywiol; llythyrau heb ddyddiad a darnau o lythyrau [A/219-24], cyfres o gardiau post [A/225-37], ynghyd รข cherddi [A/238-43] ac (A/219-48.)

  Teitl: Gohebiaeth.

  Disgrifiad:

  Pwnc: Authors, Welsh -- 20th century

  Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

  Lefel: Sub-fonds