Ehangu
 • Papurau Idwal Jones, 1915-1957
   • Gohebiaeth.
    • Gohebiaeth oddi wrth, ac at, Idwal Jones.
     • Cyfres o lythyrau oddi wrth Idwal Jones at ei rieni ac at Olwen, ei chwaer, o'r cyfnod pan oedd yn ....
      • 1915 (A/1-39.)
      • Ionawr-Mehefin 1916 (A/40-101.)
      • Gorffennaf-Rhagfyr 1916 (A/102-36.)
      • Ionawr-Mehefin 1917 (A/137-60.)
      • Gorffennaf-Rhagfyr 1917 (A/161-82.)
      • Ionawr 1918-Ionawr 1919 (A/183-218.)
      • Darnau amrywiol; llythyrau heb ddyddiad a darnau o lythyrau [A/219-24], cyfres o gardiau post [A/225-37], ynghyd â cherddi [A/238-43] ac (A/219-48.)

  Teitl: Papurau Idwal Jones, 1915-1957

  Disgrifiad: Llythyrau, 1915-1936, yn bennaf at ei deulu tra bu'n gwasanaethu yn y fyddin, 1915-1919; teipysgrifau a llawysgrifau o'i ddramâu a sgriptiau radio, 1920-1936, a thorion papur newydd o adolygiadau, 1926-1940; barddoniaeth, caneuon, parodïau, rhyddiaith a deunydd arall, 1924-1932; copi teipysgrif o 'Ann y Wernolau',drama gan ei fam, Mrs Teifi Jones, 1921; a deunydd amrywiol a ychwanegwyd gan D. Gwenallt Jones tra bu'n ymchwilio ar gyfer Cofiant Idwal Jones, 1934-1957. = Letters, 1915-1936, mainly to his family whilst serving in the army, 1915-1919; typescripts and manuscripts of plays and radio scripts, 1920-1936, and newspaper cuttings of reviews, 1926-1940; poetry, songs, parodies, prose and other material, 1924-1932; a typescript copy of 'Ann y Wernolau', a play by his mother, Mrs Teifi Jones, 1921; and miscellaneous material added by D. Gwenallt Jones while researching Cofiant Idwal Jones, 1934-1957.

  Rhif Cofnod: GB 0210 IDWNES

  Pwnc: Authors, Welsh -- 20th century

  Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

  Lefel: Fonds

  Gwylio manylion cyfan