Ehangu
  • Papurau F. Wynn Jones [?1872]-[2003] (crynhowyd [1916]-2003)
    • Llythyrau Rhyfel Byd Cyntaf 1916-1919

Teitl: Papurau F. Wynn Jones [?1872]-[2003] (crynhowyd [1916]-2003)

Disgrifiad: Papurau, 1916-1971, yn ymwneud â chyhoeddiadau F. Wynn Jones sef Godre'r Berwyn (1953) a Canmlwydd Siloh (1962), ynghyd â phapurau ymchwil yn ymwneud â'r cofiant arfaethedig i'w dad-yng-nghyfraith T. Gwynn Jones. Ceir hefyd rhai o'i bapurau personol ef ei hun sy'n cynnwys llythyrau, 1916-1918, a anfonodd tra'n filwr adeg y Rhyfel Byd Cyntaf ac fel carcharor rhyfel yn 1918; a llythyrau'n ei longyfarch ar gael OBE yn 1957. Ychwanegwyd rhai nodiadau cefndirol gan Emrys Wynn Jones.

Rhif Cofnod: GB 0210 FRANWYJO

Pwnc: Welsh literature -- 20th century

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Lefel: Fonds

Gwylio manylion cyfan