Ehangu
  • Papurau F. Wynn Jones [?1872]-[2003] (crynhowyd [1916]-2003)
    • Llythyrau Rhyfel Byd Cyntaf 1916-1919

Teitl: Llythyrau Rhyfel Byd Cyntaf 1916-1919

Disgrifiad: Llythyrau, 1916-1918, yn ymwneud â phrofiadau F. Wynn Jones yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac fel carcharor rhyfel yn Yr Almaen yn 1918 ac o'r Iseldiroedd wedi iddo gael ei ryddhau, gan gynnwys llythyr, 1918, a anfonwyd at ei rieni yn eu hysbysebu ei fod ar goll a llythyr, 1918, a gylchredwyd oddi wrth y Brenin George VI, yn estyn croeso nôl iddo; a llythyrau, 1918, oddi wrth aelodau'r teulu a chyfeillion yn cydymdeimlo gyda hwy pan ofnwyd ei fod wedi colli'i fywyd, ynghyd â thri llythyr, [1918]-1919, oddi wrth Thomas Jones, brawd F. Wynn Jones, at y teulu.

Rhif Cofnod: /9

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Casgliad: Papurau F. Wynn Jones

Lefel: File

Gwylio manylion cyfan