Ehangu
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru - cyfansoddiadau a beirniadaethau, 1887-2000 (gyda bylchau)
   • Eisteddfodau Cenedlaethol,
    • Eisteddfod Genedlaethol Penbedw,
     • Cyfansoddiadau,
      • Awdl: 'Yr Arwr' gan 'Fleur-de-lis' (Ellis Evans, 'Hedd Wyn', Trawsfynydd) ynghyd â beirniadaethau T. Gwynn Jones, 'Dyfed' (teipysgrif) a J ..., [c.1917] (1917/1.)

  Teitl: Eisteddfod Genedlaethol Cymru - cyfansoddiadau a beirniadaethau, 1887-2000 (gyda bylchau)

  Disgrifiad: Cyfansoddiadau amrywiol a gyflwynwyd i gystadlaethau llenyddol a cherddorol Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 1887-2000. Yn eu plith ceir awdlau, pryddestau, cywyddau, baledi, straeon byrion, dramâu, cyfieithiadau o'r Saesneg ac ieithoedd eraill, gweithiau ar gyfer y Fedal Ryddiaith a Gwobr Daniel Owen, ynghyd ag emyn-donau a gosodiadau cerdd dant. Cyflwynwyd cystadlaethau i ieuenctid, i ddysgwyr ac i’r rhai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes yn ddiweddarach a rhoddwyd cyfle i ddisgyblion ysgol ac oedolion gystadlu ym maes gwyddoniaeth. Erys cyfansoddiadau 2000- heb eu catalogio. = A variety of literary and musical compositions entered at National Eisteddfodau, 1887-2000 such as odes and poetry in free metre, ballads, short stories, plays, translations from English and other languages, Prose Medal and Daniel Owen Memorial Prize entries, together with musical compositions such as hymn-tunes and arrangements for the harp. Competitions for young people, Welsh learners and for those who had lived in Patagonia throughout their lives were later introduced and schoolchildren and adults could compete in science competitions. Literary compositions for 2000- remain uncatalogued.

  Rhif Cofnod: GB 0210 CYFANS

  Pwnc: Arts festivals -- Wales.

  Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

  Lefel: Fonds

  Gwylio manylion cyfan