Dyddiad: 1916

Teitl Casgliad: Wawr (Aberystwyth)

Sefydliad: Prifysgol Aberystwyth

Hawliau: Copyrighted

Crynodeb:

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt 3 o 4 Nesaf Olaf Nodyn Tudalen: [Cover]

Tud. Y Gymdeithas   Cteltaidd   (T.   C.   Jones,   B.A., Ysgrifennydd) 40 Rhifyn 2.    Gwanwyn, 1915. Gwersi Cenhedloedd Bach i Gymru (Y Parch M. H. Jones, B.A.)                     '42 YLlwybrau Gynt Lle bu'r Gan (J. Ll. Thomas) 45 Yng Nghartre r Merthyr (T. Ifor Evans) 5Ŵ YCodwm a'r Codi (T. Lewis, M.A.)53 Llef v Llanw (T. Hucjhes Jones) 56 Ar Gadfaes Ewrob (T. J. Thomas, B.Sc. [SarniooL]) 57 Bedd v Milwr (J. Ll. Thomas)64 Galwad y Mor ($ M. Powell, M.A.)65 Syr Edward Ànwyl, M.A. (Y Golygydd)70 Yr Alltud o'r Iseldiroedd (Richard Jones) 71 Pupur (R. Hughes Williams) 72 Eflandrvs (T Owynn Jones)77 Wrth y'Bwrdd (Y Golygydd)78 Adolygiad    [Grimth John, D.D.,   Arwr China,   gan y Parch H. M. Hughes, B.A., Caerdydd]  (Dr T. H. Parry-Williams M.A.)                 " 80 Rhifyn 3.    Haf, 1915. Eiconoclastes (JDr T. H. Parry'Williams, M.A.) 81 Dial v Duwiau (T. Gwynn Jones)85 Yr Arena (T. J. Rees, B.A.)91 Cwmni'r Àlltud (Gwilym  Wüliams, B.A.)93 Hogiau Abergwvmcn (T. Roberts, M.A.)95 'Rol Tewi o'r Ádar (Sarnicol)101 Myn'd Adre (R. Hughes Williams) 102 Ar Gadfaes Ewrob (Sarnicol) 107 Cawdel (E. T. Griffiths, M.A.) 112 Cyfieithiad   o un o  Sonedau    Rupert Brooke(T. Hughes Jones)115 Arwyr Llahürynmair (Miss H. J. WilUams)116 Ad-daliad Mocyn Bosser (R.  Williams)         , 120 Wrth y Bwrdd (Y Golygydd) 123 CYFROL III.  1915-1916. Rhifyn 1.    Gaeaf, 1915. Prifysgol Bara a Chaws? (D. J. Williams, B.A.)1 Cymraeg Pur (Y Parch J. Bodfan Anwyl) 6 YPagan (Dr. T. H. Parry-Williams, M.A.) 9 I Godi'r Hen Wlad yn ei Hol (T. Lewis, M.A.) 10 Goleuni yn y Nos (D. Davies, M.JU | 15 Merch Eto■! (J. E. Parry) 17 YDdau ' Shirker ' (Y P-ymh T. 0. Wüliams, B.A.)21 ** Arma . . . Cano " (Y Golygydd) 24 Am Delynegion (R. Wìlliams-Parry, M.Ä.) 25 Syr Henry Jones " ar Daith " (J. M. Uowell) 29

Copyrighted

Mae'r deunydd hwn yn hawlfraint i Aberystwyth University. Oni bai bod y wybodaeth sy'n cyd-fynd ag ef yn nodi'n wahanol, rhaid i chi ofyn caniatâd oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint cyn y gallwch gopïo, addasu, dosbarthu neu berfformio'r gwaith, hyd yn oed at bwrpas anfasnachol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech chi wneud cais am fersiwn cydraniad uchel o'r ddelwedd, cysylltwch â Aberystwyth University os gwelwch yn dda.

×