Dyddiad: 1913-12

Teitl Casgliad: Wawr (Aberystwyth)

Sefydliad: Prifysgol Aberystwyth

Hawliau: Copyrighted

Crynodeb:

Gwylio manylion cyfan

1 o 48 Nesaf Olaf Nodyn Tudalen: [page 1]

v*ŵ Cyfrol I. Rhif 1. aaa------------------------------------r- PFrí/i y StórJí/. "Deuparth gwaith ei ddechreu," medd hen ddiareb Gymraeg, ac wrth gyflwyno cylchgrawn newydd i Gymry ein gwlad, sibrydwn yn bryderus " Ai gwir y ddiareb ?" Ofnwn ambell dro fod rhan bwysicaf y gwaith heb ei gyflawni a hynny am y rheswm y dibynna ei lwyddiant ar y croeso roddir iddo gan Gymru Sydd. Gwyddom o'r goreu yr ymddibynna ei lwyddiant i raddau helaeth ar gynnwys y cylchgrawn ac yn hyn cawsom gefnogaeth rhai o brif lenorion ein gwlad. Prif amcan y cylchgrawn ydyw cadarnhau yr undeb sydd rhwng y werin a myfyrwyr Prifysgol Cymru, ac ar y dechreu hoffem ddywedyd nad oes gennym unrhyw wrthwynebiad i'r cylchgronau sydd eisioes yng Nghymru. Cynnyrch Cenedl- aetholdeb yn deffro yng nghalonau myfyrwyr Coleg y Brifysgol yn Aberystwyth ydyw. Teimla nifer o Gymry'r Coleg angen cylchgrawn Cymraeg er meithrin undeb cadarnach rhwng y myfyrwyr â gwerin Cymru. Onid trwy ymdrechion caled y werin y sylfaenwyd Prifysgol Cymru, ac onid ein dyledsẃydd ydyw ceisio ad-dalu iddi am ei llafur ? Teimlwn fod gagendor rhwng aelodau ein Prifysgol a'r werin, ac un o amcanion y cylchgrawn fydd ceisio pontio y gagendor hwn er gwneuthur

Copyrighted

Mae'r deunydd hwn yn hawlfraint i Aberystwyth University. Oni bai bod y wybodaeth sy'n cyd-fynd ag ef yn nodi'n wahanol, rhaid i chi ofyn caniatâd oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint cyn y gallwch gopïo, addasu, dosbarthu neu berfformio'r gwaith, hyd yn oed at bwrpas anfasnachol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech chi wneud cais am fersiwn cydraniad uchel o'r ddelwedd, cysylltwch â Aberystwyth University os gwelwch yn dda.

×