Dyddiad: 1913-12

Teitl Casgliad: Wawr (Aberystwyth)

Sefydliad: Prifysgol Aberystwyth

Hawliau: Copyrighted

Crynodeb:

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt 37 o 48 Nesaf Olaf Nodyn Tudalen: [page 1]

37 Ffrangeg a ddewisi ? " A fu peth anhecach a mwy annaturiol erioed ? A pha iaith bynnag a ddewisir, dysgir hi trwy'r Saesneg. Onid llawer gwell a doethach fyddai Cyuiraeg a Ffrangeg, gan debyced teithi'r ddwy iaith. Dylai'r Cymro guro Johu Bwl yn yfflon mewn dysgu Ffrangeg neu un o chwiorydd yr iaith deg, megis yr Eidaleg neu'r Spaeneg, canys y mae cystrawen yr ieithoedd hyn yn nes filwaith at eiddo'r G-ymraeg nag at eiddo'r Saesneg, Daw rheolau anhawddaf y Ffrangeg yn hawdd i'r Cymro dim ond iddo feddwl yn ei iaith ei hun. Eithr beth am yr ieithoedd diweddar yn ein colegau ? Yr .un yw'r gŵyn yma eto. Y mae lle hefyd i ofni mai ychydig o ysprydoîiaeth a fedd ein hathrawon. Yr hyn a rydd fwyaf o fri ar brifysgol ydyw'r gwaith a wneir gan ein hathrawon a'u myfyrwyr. A'r math uchaf ar waith ysgolheigion ydyw ymchwiliad gwreiddiol, a'r prawf goreu o hwnnw ydyw ysgrifau dysgedig a chyfrolau trwchus odditan law yr argraffydd. Dyna hefyd y symbyliad cryfaf a'r cyuiorth gwerth- fawrocaf i fab neu eneth ieuanc yn eu hawydd at wtiith a'u hymchwil am wybodaeth. Pa faint tybed o gyfrolau neu o erthyglau a ychwanegir yn flynyddol at y gangeu arbennig mewn gwybodaeth y cyfeiriais ati gan athrawon ein colegau cenedlaethol ? A ydyw Prif- ysgol Cymru yn cymryd ei ìle priodol ym myd ieithoedd estron a'u Hen ? Dyna gwestiynau y mae yn bwysig iawn i ni eu hateb yn glir ac yn groyw, os gwelsom ein llun yu nrych y byd. Oni arferir greddf ymchwil, a ddylasai bod yng ngwaed pob athro uwchraddol, cyll ei pherchen bob bywiogrwydd meddwl, heb obaith byth am lenwi'r bylchau a fo yn ei wybodaeth heb son am ei ddysg hen fíasiwn ; ac y mae'r dylanwad a gaiff y fath athro ar ei ddisgyblion yn sicr o fod yn resynus o wael. Ni fedr athro felly gymaint a chyfarwyddo'r ymchwilgar heb son am ei gynorthwyo, canys ni wyr efe y ffordd ei hun. Ai hynyna a welir yng Nghymru heddyw ? Dichon er hynny mai'r prydydd a'r cerddor sydd gywir a bod y proffwyd yn gibddall.    Pwy a wyr ? Boed fel y bo, y mae o'r pwys mwyaf i Gymro gael yr addysg oreu a fo'n ddichonadwy yn iaith a llên estron. Hyd yn hyn ni fedrodd y Cymro esgyn i gadeirian'r ieithoedd tramor yng ngholegau ei wlad,

Copyrighted

Mae'r deunydd hwn yn hawlfraint i Aberystwyth University. Oni bai bod y wybodaeth sy'n cyd-fynd ag ef yn nodi'n wahanol, rhaid i chi ofyn caniatâd oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint cyn y gallwch gopïo, addasu, dosbarthu neu berfformio'r gwaith, hyd yn oed at bwrpas anfasnachol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech chi wneud cais am fersiwn cydraniad uchel o'r ddelwedd, cysylltwch â Aberystwyth University os gwelwch yn dda.

×