Dyddiad: 1915-06

Teitl Casgliad: Wawr (Aberystwyth)

Sefydliad: Prifysgol Aberystwyth

Hawliau: Copyrighted

Crynodeb:

Gwylio manylion cyfan

1 o 48 Nesaf Olaf Nodyn Tudalen: [page 81]

4- í^A* Ilt Cyfrol II. HAF, 1915. Rhif 3. Eiconoclastes. O un a aned yn y Gogledd, ni welais neb a chymaint o dym- heredd y Dehau yn ei waed,—cymysgedd rhyfedd o gariad a chas, ysgafnder a difrifwch, a'r rheiny'n groes i gyfeiriad cyff- redin tueddiadau o'r fath_, a thua'r diwedd yn groes i'w cyfeiriad cysefin ynddo ef ei hun hyd ym oed. " Un rhyfedd " y gelwid ef, am mai un rhyfedd ydyw pawb a edrycho ar bethau o bwys mewn byd a bywyd yn eu noethni dilen ac â Uygaid heb eu pylu gan na thraddodiad gwerin na chredo cymdeithas. Ac onid " un rhyfedd " oedd gwr a allai honni iddo ar brydiau garu anwybod a chashau ceraint, wfftio cred ei dadau ac ymfalchio mewn penrhyddid, coíleidio cas a herio cariad,, wrth chwilio am y gwirionedd ? Dywedai iddo ddioddef rywdro rhwng deuddeg a deunaw oed fwy o gyfyngder enaid ac o wasgfa meddwl nag a wnaeth wedyn a mwy nag a wnai byth. Aethai oddicartref jn gynnar, a " daeth jn offeiriad sanct ei grefydd gudd " yn ddiymdroi. Am ryw hyd gwnaeth ei hiraeth angerddol am ei gartref ef jtl gyfriniwr ac yn sentimentalist, a darllenodd y pryd hwnnw y- farddoniaeth fwyaf íîugdeimladol a'r fwyaf cyfriniol y gallai gael gafael arni. I ddeall ystyr gwanc anniwall yr ychydig gyfeillion oedd iddo am ystraeon gwaed a tharanau, darllenodd rai ohonjnt

Copyrighted

Mae'r deunydd hwn yn hawlfraint i Aberystwyth University. Oni bai bod y wybodaeth sy'n cyd-fynd ag ef yn nodi'n wahanol, rhaid i chi ofyn caniatâd oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint cyn y gallwch gopïo, addasu, dosbarthu neu berfformio'r gwaith, hyd yn oed at bwrpas anfasnachol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech chi wneud cais am fersiwn cydraniad uchel o'r ddelwedd, cysylltwch â Aberystwyth University os gwelwch yn dda.

×