Dyddiad: 1915-02

Teitl Casgliad: Plebs Magazine

Sefydliad: Llyfrgell Glowyr De Cymru

Hawliau: Unknown

Crynodeb:

Gwylio manylion cyfan

1 o 28 Nesaf Olaf Nodyn Tudalen: [Cover]

Printed byfimjoi^es & Co., at Kemp Jf&Jl, Mtgh SuQxfbrd* & published V    by the1Plebs£e&4g¥ie nt the same iuidress* MONTHLY TWOPENCE

Unknown

Mae statws hawlfraint y deunydd hwn yn anhysbys. Os hoffech chi gopïo, addasu, ddosbarthu neu berfformio'r gwaith, cadwch mewn cof y gallai fod dan gyfyngiadau hawlfraint.

Os oes gennych wybodaeth a allai ein cynorthwyo i adnabod neu leoli deiliad hawlfraint, cysylltwch â [ProviderName] os gwelwch yn dda.

Os ydych yn ddeiliad hawliau ar gyfer unrhyw waith ar y wefan ac yn gwrthwynebu'r defnydd a wneir ohono, gallwch wneud cais i'w dynnu oddi ar y wefan drwy ysgrifennu at takedown@llgc.org.uk. Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn unol â'n Polisi Hysbysu a Chymryd i Lawr.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech chi wneud cais am fersiwn ansawdd uwch o'r ddelwedd, cysylltwch â [ProviderName] os gwelwch yn dda.

×