Dyddiad: 1915-02

Teitl Casgliad: Plebs Magazine

Sefydliad: Llyfrgell Glowyr De Cymru

Hawliau: Unknown

Crynodeb:

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt 27 o 28 Nesaf Olaf Nodyn Tudalen: [Cover]

f#»«^«l«n^* Books for the Workers ■i»»"»» » By KARL RAARX. Capital, Vol. I., 4/6; Vol. II., 6/-; Vol III., «/. Critique of Political Economy, 2/9 The Poverty of Philosophy, 2/9 18th  Brumaire of L, Bonaparte, 1/7 Revolution and Counter-Revolution, 1/7 The Civil War in France, paper, lOd. Value, Price, and Profit, 1/7; paper, 4d. Wage-Labour and Capital, lid. Ancient    Society—Researches in the Lines of Human   , Progress from Savagery through Barbarism to Civiliz- \ ation.    By Lewis H. Morgan LL.D., 570 pp. 4/6, '2/0 each The Positive Outcome of Philosophy by J. Dietzgen Philosophical Essays by J. Dietzgen Essays on History by Prof. Antonio Labriola The Physical Basis of Mind and Morals by M. H. Fitch The Theoretical System of Marx by L. B. Boudin Landmarks of Scientific Socialism by Engels. 1/7 each Evolution, Social and Organic by Arthur M. Lewis Ten Blind Leaders of the Blind „ Vital Problems in Social Evolution„ The Origin of the Family, &c. by Fredrich Engels The Roots of the Socialist Philosophy     » Memoirs of Karl Marx by Lirhknecht Ethics and History by Kautsky The Class Struggle„ The High Cost of Living by Kautsky The Road to Power by Kautsky Social and Philosophical Studies by Lafargue The Evolution of Property»* Anarchism and Socialism by I'lechanofp Labour in Irish History by J, Connolly, 1/2 The above prices in kwle po tag<.    Ca>h must accompany Orders. Catalogue   of  Kerr*s publications  free from Editor   «PUbsn   &lazazine. , **%#**%#%

Unknown

Mae statws hawlfraint y deunydd hwn yn anhysbys. Os hoffech chi gopïo, addasu, ddosbarthu neu berfformio'r gwaith, cadwch mewn cof y gallai fod dan gyfyngiadau hawlfraint.

Os oes gennych wybodaeth a allai ein cynorthwyo i adnabod neu leoli deiliad hawlfraint, cysylltwch â [ProviderName] os gwelwch yn dda.

Os ydych yn ddeiliad hawliau ar gyfer unrhyw waith ar y wefan ac yn gwrthwynebu'r defnydd a wneir ohono, gallwch wneud cais i'w dynnu oddi ar y wefan drwy ysgrifennu at takedown@llgc.org.uk. Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn unol â'n Polisi Hysbysu a Chymryd i Lawr.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech chi wneud cais am fersiwn ansawdd uwch o'r ddelwedd, cysylltwch â [ProviderName] os gwelwch yn dda.

×