Dyddiad: 1915-06

Teitl Casgliad: Plebs Magazine

Sefydliad: Llyfrgell Glowyr De Cymru

Hawliau: Unknown

Crynodeb:

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt 28 o 28 Nodyn Tudalen: [Cover]

aw—i—i Ghe "flMebs" Xeague {Organ :  "Plebs"   Magazine,   Published Monthly, Price 2d.) -»-©♦••*- Executive and Officers of "Piebs" League ^Secretary-Treasurer GEORGE SIMS executive Committee J. Clatwgrthy, 74 Heavitree Road, Plutustead, S.E, G. Hicks, 16 Joubert Street, Battersea, S.W. W. G. E. Pratley, 3 Cranham Terrace, Oxford T. Rees, 126, Parkdale Road, Plumstead, S.E. J. Reynolds, 13 Penywem Road, Earl's Court, S.W. Organizers Noah Ablett, 44 Glanville Street, Mardy, Glam. G. W. Brown, 112 Bishop's Road, Bishopston, Bristol Fred Burgess, 47 Clonbrock Road, Stoke Newington, London, N, W. E. Crawford, 60, Abott Street, Doncaster Ebby Edwards, 3 Duke Street, Ashington, Northumberland W. T. A. Foot, 97 Langthorne Street, FuJham, London, S.W. Edward Gill, 18 Clarence Street, Abertillery, Mori. T. P. Keating, 80 Clarendon Road, Luton, Beds. J. Leach, 15 Church Street, Bolton R. Mell, 54 Cajlton Street, Hull F. B. Silvester, 8 Evelyn Road, Sparkhill, Birmingham W. Stewart, 5 Portallo Street,   Belfast Charles Watkins, 3 Laverack Street, Richmond Road, Handsworth, Sheffield W. M. Watson, Weston Cottages, Cowdenbeath, Fife H. Wynn-Cuthbert, "The Ferns," Pavilion Road, Worthing.

Unknown

Mae statws hawlfraint y deunydd hwn yn anhysbys. Os hoffech chi gopïo, addasu, ddosbarthu neu berfformio'r gwaith, cadwch mewn cof y gallai fod dan gyfyngiadau hawlfraint.

Os oes gennych wybodaeth a allai ein cynorthwyo i adnabod neu leoli deiliad hawlfraint, cysylltwch â [ProviderName] os gwelwch yn dda.

Os ydych yn ddeiliad hawliau ar gyfer unrhyw waith ar y wefan ac yn gwrthwynebu'r defnydd a wneir ohono, gallwch wneud cais i'w dynnu oddi ar y wefan drwy ysgrifennu at takedown@llgc.org.uk. Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn unol â'n Polisi Hysbysu a Chymryd i Lawr.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech chi wneud cais am fersiwn ansawdd uwch o'r ddelwedd, cysylltwch â [ProviderName] os gwelwch yn dda.

×