Teitl Casgliad: Cambrian news and Merionethshire standard

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
10 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

t Danger from infectious disease is averted in EVERY BRITISH HOME by constant use of AW) ■ THE MODERN DISINFECTANT SOAP A Useful Chart of FIRST AID lL ¡J HHIT with if !!sfra- lions sed free on ap;:I cation fo the makers of First-Aid CHRISTR. THOMAS & BROS., LTD., Brr-ad Plain, BRISTOL. iff Used in military hospitals J'and recommended by medical men. Iv xxv. -t> V "Health Assured" U'i djLit?! .A8 £ ) N^lj I A DISINFECTANT SOAP OF PROVED EFFICIENCY PA IN

Y Golofn Gymraeg

Y Golofn Gymraeg. CATHL BRIODAS. Dlysed yw clychau'r Gwanwyn Ar ffriddoedd y mynydd draw, A thlws yw pob gwystl yng nglesui y dolydd A thelyn yr Haf yn ei law; Mae serch yn puro pob dyri, A gobaith yn acen pob un, A'r heulwen garedig yn taflu ei gemau Ar eurgylch priodas y fun. 0 cenwch delynau'r meysydd, Rhowch fwyfwy o'ch enaid i'ch can, A glywch chwi mo'r delyn a'i thannau bendigaid Yn uno dwy galon ar dan? Ymwrida'r blodau agored A'u ceraint a wenant trwy'u hun, Wrth glywed sibrydion am wanwyn dwyfolach Yng nghlychau priodas y fun. Mwyn yw gwrando cyfrinion Heb gysgod ar unlliw'r nen, A Dwynwen unbennes ar orsedd calonnau A choron o aur ar ei phen; Ac nid oes na chlywo'n y clychau Ryw adsain o'i freuddwyd ei hun, Wrth weled y néfoedd yn tywallt bendithion Ar gyngrair priodas y fun. SYMUD YMLAEN. Yn ol y newyddion a ddaeth dde

Y Golofn Gymraeg

dilyn o'r herwydd, yn rhwym o'n dwyn ar ein gliniau i grefu am heddwch. Dyna'r unig beth sy'n codi ychydig ar y calonnau isel sydd yno. Mae'n wybyddus erbyn hyn nad yw pethau er ys tro yn esmwyth iawn yn Germani. Mae llawer iawn o ddioddef yno o eisieu bwyd a cheir hanes yn gyson fod llawer iawn o anesmwythder, o'r plegid, ymhlith gweithwyr y wlad. Y mae awydd mawr am heddwch ymhob man, a chcir y blaid Sosialaidd-ac nid yw'r awdurdodau yn dywedyd dim yn eu herbyn—yn galw am gy- tundeb a gadael llinellau terfyn pob gwlad megis ag yr oeddynt yn yr hen amser. A'r gred yw, ymhlith amryw o wyr blaenllaw ein gwlad, y buasai'n eithaf posibl sicrhau heddwch cyn dyfod o'r gaeaf pe gwelsid nad oedd y sudd- longau yn dwyn yr effaith ag a ddisgwylid, eithr os llwyddir i gadw gobaith gwerin yr Al- maen yn fyw, dichon y dylanwada'r awdurdodau arnynt i ddal eu gafael hyd nes y ceir medi'r cynhaeaf nesaf. PAWB YN EU HERBYN. Eithr gan nad pa mor hir y deil yr Almaen heb roi i fvny, dywed synnwyr cyffredin nad oes modd i unrhyw genedl ar ei phen ei hun— boed hi mor gref a gwallgof ag y bo-ellnill goruchafiaetli ar y byd i gyd. Canys dyna, mewn gwirionedd, a geisia'r Almaen ei gyf- lawni heddyw. Yn hwyr neu hwyrach, mae'r byd yn rhwym o ennill er gwaethaf pob cynllwyn a brad. Ond nid gwiw i ni ddibynnu ar unrhyw ran a gymer Rhagliiniaeth yn y frwydr chwerw sy'n mynd ymlaen heddyw, a rhaid yw i ni roddi pob gall a ar waith i gynorthwyo Rhagluniaeth i ddwyn i ben y fuddugoliaeth honno mor fuan ag sy'n ddichonadwy. Dywedir wrthym fod gwyr mwyaf dysgedig ein gwlad a'r mater hwn mewn llaw, ac er nad ydys eto wedi llwyddo i daro ar ffordd effeithiol i ddifa'r suddlongan, mae'n anodd credu nad all gwyddoniaeth chwilio modd i wrtliweithio dyfais a ddvfeisiwyd eisoes gan ddynion. Y mae gwvddonwyr blaenaf yr Unol Daleithau, gwlad sydd erioed wedi ei henwogi ei hun ym myd dyfais, yn cyd-weithio a'n gwydd- onwyr ni yn awr yn y maes hwn, ac os oes modd i'w gael, diau y ceir o hyd i ryw gyn]]un effeifch- iol heb fod yn hir iawn. Dyma'r unig law o eiddo'r gelyn sy weithian yn dal yn ei pherygl, ac wedi i ni barlysu hon ni bydd y diwedd wedyn ymhell. MWY 0 GYNHTLO. Daeth y cais atom rai wythnosau yn ol i gyn- hilo ar ein bwydydd, ac yn arbennig ar ein bara, eithr dywed yr awdurdodau fod bwyta mwy o fara yn ein gwlad yn awr nag yr oedd cyn y rhyfel, a daw cais taerach nag erioed i helpu'r Llywodraetli yn y cyfeiriad hwn. Dywedir ein bod ein bwyta, ar gyfartaledd, yn ol chwe phwys o fara y pen bob wythnos. Yn gyffredin piiiii pwys a hanner oedd y cyfartaledd, a'r hyn a ddvlesid fod wedi ei fwyta, yn ol cais yr awdur- dodau, oeud pedwar pwys yr un bob wytlmos. Oherwydd yr anhawster mawr i gael bwydydd i mewn i'r wlad, dywedir nad yw'n ddiogel i neb fwyta rhagor na thri phwys o far a yr wythnos, onide rhaid a fydd mabwysiadu rhyw gynllun o orfodaeth er mwyn osgoi newyn. Dywedodd Mr. Lloyd George yn ei araith yn Llundain ddydd Gwener diweddaf fod yr anhawster i gael bwyd yn codi yn gyfangwbl o brinder llongau, a bod gennym yn awr yng Nghanada bum miliwn a phedwar ugain o bwyseli o wenith—ond eu cyrchu yma. Eithr gan nad oes modd i ni gario ymlaen ein masnach dramor heb gyfiawnder o longau, rhaid i ni wynebu'r sefyllfa a chynhilo yn awr cyn yr elo'n rhy ddiweddar. GWENITH CARTREF. Yn ol yr ystadegau sy wedi eu cyhoeddi yr oedd yn ein gwlad, ddiwedd Rhagfyr diweddaf, chwarter miliwn o aceri yn llai tail yd nag yn y flwvddvn flaenorol. Y mae hyn, wrth gwrs, yn cyfeirio'n gyfangwbl at wenith gaeaf, sef y gwenith goreu. Eithr trwy ymdrech fawr o du'i j awdurdodau llwvddwyd i dorri rhyw filiwn o aceri o'r newydd. Y mae hynny, meddir, yn gvfystr i ddwy fiJiwn o dunelli o flawd, ac y mae eisoes baratoadau helaeth ar droed ar gyfer y flwyddyn nesaf, sef 1918. Os svlweddolir y cyn- lluniau hyn, dywedir y hydd lair miliwn o aceri ychwanegol wedi eu torri ar gyfer yd, ac yna, pan ddaw'r had hwnnw i ffrwyth, dywed y Prif Weinidog nad all yr un gallu oddiallan ein newynu, canys byddwn yn abl i fwydo ein hun- ain heb unrhyw help o wledydd tramor. Dywed- odd y Prif Weinidog na buasai achos am unrhyw brydcr heddyw pe bai'r fynnuniau sy'n awi- mewn llaw wedi eu rhoddi mewn grym flwyddyn ] a banner yn ol. Clywir llawer iawn o gwyno, yn y Senedd a thuallan, mai hollol annheg, mewn adeg pan fo'r wlad mewn perygl am ei bwyd, fod tunelli lawer o yd a siwgr yn cael eu defn- yddio at yr hyn nid yw fara, a cheir dirprwyaeth ar ol dirprwyaeth yn galw sylw'r awdurdodau J at sefyllfa mor ddifrifol. j

Advertising

fe ——— ~||j H PERFECT PAINT jj Experience cart make or money can buy, is the j|jg ex CAMBRIAN M BRAND jH (of Guaranteed Materials) {p*- IN 54 RICH STRONG COLOURS. U ■ Ask your Ironmonger, or W\ Decorator to show you ] 1 I the Cambrian Paint i I I Tint Card. J m See that tho naOlj £ E ■ CAMBRIAN BRAND is S| Wj on the tin, and ensure [1 m absolute satisfaction. jjM „| OArftrACTUBED »T m J^ESRUfi^N,BRISTOL j

No title

At Abergavenny, Joseph Bath, licensee of the New Market Inn, "as fined £ 1 for supplying beer to a wounded soldier. —

Advertising

u_- /fSS? THE FOOD BEVERAGE^ W £ OF THE PEOPLE" Vi-Cocoa—delicious, sustain- { ing' invi2°r" V Packets. y J XiJatfo'ui

University College of Wales

University College of Wales MEETING OF GOVERNORS. THE COMING JUBILEE OF THE COLLEGE. The half-yearly meeting of governors of ijhe University College of Wales at Aberystwyth 14. held at Dolgeliey on Friday afternoon.. Mr. j D. C. Roberts, vice-president, was voted to the cair.and the attendance included Principal T. 1'. Roberts, Mrs. Humphreys-Owen, Mrs. Mary Davies, Mrs. King,-Roberts, Professor E. oEdwards, Principal Prys, Professor Morgan Lewis, the Rev. 'Gwynoro Davies, Mr. J. B. Willans,the Rev. T. A. Penry, Professor J. Young Evans, Mrs. T. Z. Jones, Professor J. W. H. Atkin, Mr John Evans, solicitor Mr R. T. Greer, Professor Stanley Roberts, Professor T. Greer, Professor Stanley Roberts, Professor O. T. Jones, Mr. R. J. R. Loxdale, Dr. Jones Powell, Professor R. W. Genese, Miss C. P. Tremain, Mr. Evan Evans, Mr. E. D. Jones, and Mr. J. H. Davies, registrar. Principal Roberts presented the following re- port Since last meeting supplementary evidence has been presented to the Commission dealing with Celtic studies, the School of Social Science and Public Administration, the development of musical study, and university tutorial classes. In connection with the School of Public Admin- istration it has been decided to hold a summer school of library administration. The Senate have given consideration to the memorandum of the Central Welsh Board and have ex- pressed general agreement without expressing an opinion in detail. At the close of the vacation the first conference between head teachers of intermediate schools was held and proved fruitful in suggestions. It brought home the conviction that the proposals of t h President of the Board of Education on the status of secondary teachers came not a moment too soon. The effective supply depends on the supply of efficient teachers. This manifesto, especially if read with the report of Mr. Herbert Lewis's Committee, is full of matters which call for study. What is to be the re- organization which will provide for the future relations between the College and the counties in maintenance and extension of the training of teachers and of special teachers for continua- tion schools and classes, the future travelling teachers, tutorial class tutors, summer schools. questions of what is now termed liaison of county and county, or again of an information or intelligence department, and the co-opera- tion of the industrial interests in the further- ance of higher education and research? T must refer to steps to be taken in preparation for the iubilee of the College which will come in October, 1922. The Old Students Associa- tion has had this matter in hand, and it is their wish to take full part in any effort that may be made. The Council has appointed a special committee to consider matters of urgency, the adequate building and equipment for the agricultural department being one of the most urgent. The munificent gift to the College recently announced has been acknowledged by the Council in a resolution stating, "That the Council, having received with profound grati- tude the announcement of an intention to make a gift to the College of £100,000, place on record their appreciation. The value of the gift is rendered greater by tne fact that it is made when the College is almost crippled by reason of the war. Encouraged by the munifi- cent help, the Council look forward to a re- newal and development of the work after the war as will surpass the expectations of its founders and supporters." This great gift, gives a lead which it is hoped will be widely followed by other gifts. The following report received from Lieut. T. C. James on the O.T.C. will be received with deep interest:—The University of Wales roll of service has been re- vised. The following is a synopsis of the Aber- ystwyth College roll :-Ex-ea(iets, O.T.C., 186 commissions: 95 ranks; total, 281. Extra- mural cadets, O.T.C., 7, 8, 14. Ex-members S.W.B. Company, 45, 8, 53. Other ex-students, 88, 44, 132. Totals, 326 commissions, 154 ranks, total, 480. The list of casualties is a very heavy one. Up to the present forty-six ex- members of the contingent have made the great sacrifice. The roll of honour and list of honours attached to this report shows—Men- tioned in despatches, 5; Distinguished Service Order, 2; and Military Cross, 14. In accord- ance with the Council's instructions, Cae'rgog land had been ploughed and potatoes set and Buarth land had been let for allotments. The staff of the Agricultural Department are busily occupied with matters of food production and supply. Mr. Stapledon has been lent to the Technical Committee under the Food Produc- tion Department, of which Professor Brvnor Jones is director. Mr. Abel Jones, in addition to the management of the College Farm, is acting as technical adviser in Pembrokeshire and organising the dairy work in the affiliated counties, and Mr. Jones Griffith is in charge of agricultural work in Merioneth, in addition to his duties as advisory chemist for the College area which for this purpose includes Gramorgan and Monmouthshire, and tV superintendence of experiments, more than r:7 of which are being continued this year. TVofessors Findlav, O. T. Jones, Stanley Robe and W. E. Whitehouse have recently be n in France lecturing to troons. Among the old students concerning whom interesting information has been received congratulations arc due to Dr. A. H. Stewart, head of the Agricultural Research Institute, Rothamstead, on his election as F.R.S.. also to Mr. David Brunt on the publication of his book, j bv the Cambridge University Press, entitled "The Combination of Observations." Arising out of the discussion on the industrial applica- tions of chemistry last year a statement pre- pared by Professor Findlay on "The Training of Chemists as a National Duty" has been cir- culated. The Council has asked Professor Morgan Lewis to continue to hold to the close of session 1917-18 the professorship of physics which would in the ordianry course have been resigned by him at the close of the present session under the provisions of the pension scheme. In communicating to him this request the Council took the opportunity of expressing their grateful recognition of the valuable ser- vices which Professor Lewis has rendered to the College and to the cause of education during his long tenure of professorship. The following members of the Court have been removed by J. W. Gwynne Hughes, the lord lieutenant of Carmarthenshire; Mr. William Owen Elias of West Kirbv, a life governor and lastly one of the most highlv-respected of the first" generation of headmasters of county schools Mr. William Lewis of Llanellv Boys School. While feeling his loss, our best wishes so with his successor, Mr. Griffith Thomas, a former student of the College, who was a welcome member of our recent conference. The Court will also desire to associate itself with the Council in an expression of deep sympathy with the Mavor of Aberystwyth in the bereavement he has sustained by the death of the Mayoress after a long illness. The Chairman proposed a vote of condolence with the relatives of those mentioned in the re- nort, which was carried. Mr John Ballinger said lie was glad to have that opportunity of calling attention to the valuable work done by the College in the way of helping food production. It was a matter of the oreatost importance and he teit tnai iuai meeting of the Court should also give an ex- pression of its satisfaction at the number of men the College had contributed to the army. Having regard to that side of the national work, it was quite reasonable that attention should be called to the fact that the College has been enabled to help in another and very important direction. When the question of the shortage of food at the end of last year was becoming fairly obvious, the Council of the College passed a resolution authorising the staff to be used to its utmost capacity for advising organisations and otherwise promoting in- creased food production. That had been done and the services of the staff had been greatly appreciated. But the College had been enabled to come to the assistance of the immediate locality in even a more practical way, for three or four acres of land near the National Library had been ploughed up and students of both sexes had planted potatoes. Further, he happened to be president of the Aberystwyth Food Production Association. They had great difficulty in finding allotments for the people, but lie was glad to say they had had the most encouraging help from the College authorities and allotments of 100 square yards had been let at a rent of Is. per plot. That was the right spirit, and lie could say the members of the Association were very grateful for what had been done for them. He proposed a resolution thanking the College staff for what had been done He referred to the proposal to establish a school for librarian work, which he thought might have important developments. The Library Association, representing over 800 mem- bers, were interested in the proposal and a certain definite syllabus had been agreed on and successful students would be given a diploma. The Association would bring the matter before the library authorities of the country and certain distinguished librarians .would give instruction. (Hear, hear). Professor O. T. Jones seconded the proposition and proceeded to speak of the intended departure of Professor Morgan Lewis. Pro- fessor Lewis had been engaged at Aberystwyth for some twenty-six years and previously had been at Bangor. Professor Lewis was at Bangor when the College started, so that he had assisted the birth of one college and had given Aberystwyth the value of his service and ex- perience in the conduct of that College. He had always zealously guarded the rights of the College and shown a keen regard for the rights of the Welsh people when threatened by ultra- academical influences. (Applause). Mr John Evans, solicitor, congratulated Prof. Lewis on his youthful vigour and was glad to know that his services were to be retained for another twelve months. Professor Lewis had taken keen interest in religious and social move- ments as well as in educational. He had come into close association with him in connection with the County School at Aberystwyth and found him always showing the keeenst sym- pathy with the teachers of the secondary schools. He begged to second the proposition recording their deep satisfaction at the fact that they were to have his services for another year. (Hear, hear). Principal Roberts desired to associate himself with all that had been said about Professor Lewis, who was a highly-respected member of the staff and one whose views carried the greatest influence with the staff and the students. (Hear, hear). The proposition was carried. In acknowledging the vote, Professor Morgan Lewis said he only wished that half of the things said were true. He always desired to do his duty to the College and to help in the promotion of education in Wales and hoped to be associated as long as possible with the forces which were now becoming very wide in their scope for the improvement of education in Wales. As one was getting old he felt he was getting into the ruts and that it was necessary to make room for younger men. He congratu- lated the College on the favourable report of Principal Roberts and thanked him for the kind words used respecting his work at the College. (Applause). The Rev. Gwynoro Davies said they were now within five years of the jubilee of the College and he was glad to hear that something definite —something substantial he hoped—was going to be done. Some three years ago a movement was set on foot to perpetuate the memory of the late Principal Edwards, but on account of the war the matter was left in abeyance. He hoped a committee or committees would be formed to take the various points into considera- tion. Five years was none too much time in which to mature a scheme worth having. It would be possible to combine two or three side schemes in one big scheme and possibly to include the Principal Edwards memorial. Would it not be possible to raise Bl,000 for every year the College had been opened, say £ 50,000?' With that and the £ 100,000 something substantial could be done. They might also allow sub- scribers to earmark their contributions, as no doubt many old students who were in College from 1872 up to the year in which Principal Edwards left would feel anxious to contribute towards something that would perpetuate his memory. The question he would like to ask was this. When was the memorial going to take a tangible form and what form would it take? He would be glad if it were possible that day or at a Council meeting to take the matter m hand at once and not allow it to run on within a year of the jubilee. Though it was war time, they knew a canvass for other objects was being made throughout North Wales, and they would not like to feel that their old College was falling behind. Could not the Chairman let the meeting know how far it had gone? (Applause). Principal Roberts said they welcomed any suggestions from old students. The question of the form of memorial was under consideration bv the Council and the Old Students Associa- tion. All these suggestions would be thoroughly considered and would have their influence on the general plan when it was at a stage to be put forward. They would have noticed that the great gift recently announced was to be distri- tributed over a nerioo. of five years. The old students themselves had expressed a desire to begin as soon as possible, because unfortunately thev were not well endowed with this world's goods and their contributions would probably be spread over a considerable time. As to the memorial to the first Principal that had been under consideration, but matters of the greatest urgency had pressed on the public at a time when the country was suffering from the calamity of war. One of those subjects wps the difficulty of adequately remunerating the teach- ing staff who had shown such devotion to their work. They had also been engaged in an anpeal on behalf of the National Library of Wales. Nothing was more creditable to Wales in the direction of ^crifice for the cause of e>r11,n'ltion and the advancement of knowledge amongst the people than that effort on behalf of +111' National Library. The whole cost of the noble buildings erected up to the present time 1 bepn defrayed. TTalf of that total of P,110,000 had been contributed by the people of V/ales. \mongst the sums civen were joint contributions of ESO and S100 from bodies of working men—the qnnrrymen of Festiniog and the miners of South That showed that fiif. gnirit of sacrifice for education had not died out. Thev probably would have to appeal in different wavs. according to circumstances; but if they did so they had on the Committee a considerable bodv of experience and wi so om and in that connection they would be able to conduct an appeal without pressing unduly on support of those so ready to render sacrifice for educa- tion. The main thing they had in view was to give students who came to them educa- tion required to equip them for their duty in the world. One of their great objects in con- nection with such an appeal was to enable them to provide for the student of small means; for scholarships research grants. (Hear, hear). Replying to Professor Atkins, Principal Roberts said suggestions as to best way of cele- brating the jubilee would be welcome. The Chairman referred to the Easter confer- ence held at the College and invite an expression of opinion from the headmasters who were present. Mr; Edmund O. Jones, Barmouth, said gener- ally the conference was successful from the point of view of the headmasters. They spoke quite frankly together and the spirit shown at the conference as being a good omen for the future. He imnressed on the Court the value of the booklet on "To-day and To-morrow in Welsh Education." It was of great importance to unifv the whole of Welsh education from top to bottom, and expressed the view that medical officers of Wales should have a say in the matter. There was need for obtaining a definite idea of the kind of reform needed, as a great many people were not quite clear respect- ing it. It was clear they should keep in close touch with democracy and with the press of the country by having public discussion on educa- tional problems. Mr. Grilli lh, Dolglley, agreed with the last speaker and laid stress on the value of tutorial classes and said he considered it would be one of the great questions of the future. If there was no great demand for such teaching it was their business to create a demand. He especially praised the work of the Agricultural Depart- ment in the present food crisis and recom- mended as a valuable contribution to educa- tional subjects the booklet referred to by the previous speaker. The proposition was then put and carried. Professor Edwards added a word of com- mendation from the Easter conference and ex- pressed a sincere desire for their continuance. til n (,I He referred in feeling terms to the prospective severance from Professor Morgan Lewis. Principal Roberts said the question of a school for public administration had been put before the L'niversity College Commission and already there was a good deal of work of great interest going on which came under the scope of that school and of social science. Educa- tional administration and organization was one of the lines of study and a great many of the I discussions at the conference with the head teachers included subjects of that character. There were the problems of empire, in regard to which he hoped Wales would take some part. Already there was going on a very in- teresting study of such problems. Professor Stanley Roberts had been conducting at Aber- ystwyth classes on the British Empire. They had been going on for three years and some of the students were considerable specialists is the matters under consideration. He was glad they had amongst them that day for the first time Mr. Greer, a very distinguished officer of the empire returned from India, after having taken part in some of the most important matters of government. Mr. Greer had placed his experience freely at the disposal of the inhabitants of the district round Aber- ystwyth in many ways and they heartily wel- comed him on that body. (Hear, hear). Mr. R. J. R. Loxdale, Llanilar, wished to say how much he appreciated what the College had done to encourage' food production, and he was sure this feeling was shared by other members of the Court. But he did not think it was only during the present stress they should promote more food production, but that they should keep the subject in front of them ) and try and secure so much food at home as | to make the country independent of food com- ing from outside these islands They had seeii what was possible to happen, what they hoped never would happen: but the submarine menace showed them what might happen. He thought, therefore, that from that point of view, and indeed from every other point of ue' view, they ought to keep that question before them. The people of this country must have sound bodies if they were to have sound and healthy minds and become good citizens. The importance of the question was fairly alive amongst the people in the towns, but he was | "afraid it had not reached the country There was a sort of feeling in the country that there was always abundance of food around them. He happened to live in the country, and it grieved him to see, even now, that there was not 1 sufficient recognition of the im- portance of looking aftjer the food supply. They should not forget that there were large tracts of land waiting for cultivation, running waste, covered with gorse, and of no use to anybody. (Applause). On the proposition of Principal Roberts, the Court passed a vote of condolence with Mr. and Mrs. Roberts, Bryncrug Elementary School, whose daughter had been lost in a hos- pital ship. The Chairman said they were pleased to listen to the very interesting discussion and addresses and was sure they would have import- ant advantages in the future. They had to thank the Governors and Miss Anstey of Dr. Williams's School for their courtesy and kind- ness in granting them the use of that room for holding the meeting. They all felt glad of the opportunity of coming to Merioneth- shire. there was some connection between Merionethshire and the College which was even greater and more striking than the con- nection between the College and their own county of Cardigan. From Merionethshire had come the two principals—Principal Edwards and Principal Roberts. It was always there- fore with great interest they came to Meri- onethshire for their meetings and his ex- perience was that the discussions were always of a most interesting character. On the proposition of Mr. Willans, seconded bv Dr. Jones-Powell, a vote of thanks was passed to the Governors of the School and to Miss Anstey.

WELSH PENSIONS SCHEME

WELSH PENSIONS SCHEME- Sir Ivor Herbert is to be congratulated upon having secured the promise of co-operation on the part of practically all the local statutory committees for pensions administration in Wales. Those in North Wales are to form one group, and South Wales will centralise in one body in the same way, Carmarthenshire having de- clared in favour. The West Wales conference fixed for May 2nd has been abandoned, as it is thought, says a correspondent, Cardiganshire and Pembrokeshire will readily fall in with the rest of Wales. North Wales committee preferred to form themselves into one group, but it is none the less proposed to link up the work there with the South Wales group. How this linking up can be effected has yet to be de- cided.

EPIDEMIC AT CAMPS

EPIDEMIC AT CAMPS. Mr. Hewins asked the Under Secretary for War in the House of Commons on Tuesday week whether his attention had been called to the conditions prevailing at the Oswestry and Prees Heath Camps, and if so, whether lie would grant an inquiry into the causes of the present state of affairs. Mr. Macpherson-Yes, sir. At the request of my hon. fric-nd and other members of the House I have caused very full inquiries to be made by the authorities in the Western Com- mand, and the General Officer Commanding-in- Chief personally investigated the matter and caused very full reports to be submitted to us. I am glad to say that steps have been taken by regulations and otherwise to mitigate the con- ditions which it was humanly possible to control, but as my hon. friend knows, the abnormal weather aggravated till the arrival of warmer weather the epidemic of influerfta and pneu- monia which was prevalent. I nave asked for more information on certain points, and on the receipt of this information perhaps my lion- friend will then give me the opportunity of making a fuller statement. Mr. Hewins asked if the hon. gentleman felt satisfied with the remedies which had been adopted. Mr. Macpherson said he was waiting the re- sult of his further inquiries. Mr. Hewins-Mav I send the lion, gentleman some special evidence on the subject, and will he have it thoroughly investigated? Mr. Macpherson-Certainly.

Advertising

¡ I "Can you make Beoger's?" | jjf This was the first question asked of a Nurse by the Matron f [a of a great hospital. The special way in which Benger's must be 1 ty prepared demonstrates its difference from all other foods. H J Bender's Food is not "made in a momentit takes a little m ft time, because a first process of digestion occurs both in the Food yj ty prepared demonstrates its difference from all other foods. H J Bender's Food is not "made in a momentit takes a little m ft time, because a first process of digestion occurs both in the Food yj f and the milk, while you prepare it. 1 I ib Il | combines milk into a delicious biscuit flavoured cream with the fj preliminary work of digestion already done. This means every- jj S thing to delicate infants, invalids, and aged persons Benger's |y j is also one of the most highly nutritive foods known. Benger's Food is entirely British in origin, ownership and manufacture FM II It is sold in tinsby Chemists, etc. everywhere, pricc 1/ 1 '6, 2:6, 5 & 10 I A most interesting booklet about this inost intere-ting Food r°*t free from: Ng II BENGER'S FOOD LTD-. MANCHESTER, Enalsnd. L* I aj7 Branch Oiffces: NEW YORK 90, Beekman St. SYDNEY117, PittSt. Ocj-ou fc.t- u,h.«t CANAUA. Vr*vf PF? ? M i' ih'M'i irH'-l iH'H i'5" -vsr C '(1'00 !l'rLli iilLTj ijjTxj fcil'J frf'-i 1' 'JJ '11 R -••• u//{oyyr;p* wWi'-rj-v.. •, A Reai Necessity for | Pttf8 6 WOMEN f|PPf WAR-WORKERS. f "W, WOMEN war-workers find that J the grit and grime of the I 1 munition factories, exacting hospital ^0'r/[' vJ/ZTi f ML t work, and exposure to sudden we changes are injurious to 11^ /7 JIMIm Fortunately, they have in v i I Ven-Yusa Cream a preparation • '■ i:- MHraHWlwlmSHrm which, by means of its special oxygen properties, revives the lustre of faded complexions and brings back the bloom of health and youth to pallid cheeks. dSjr Ml Thousands of women know from jr| M personal experience that no other I I ft I toilet cream can be so invigorating, so wl 1 ffl agreeable, or so beneficial. W i| 11|||| The regular use of Ven-Yusa 1 f l ul| 1111 save you hours of discomfort, ffjhllf. I and banish for ever that tired, !■ irritable feeling after a hard day's work. R I ftUji ill jilllM II- ter jar of all Chemists, Stores, Hairdressers, fie.. I MttmmmmHtf) ttmMHt  COUNTY SCHOOL BARMOUTH. Headmaster EDMUND D. JONES, M.A Staff JOHN LLOYD, M.A. W. A. BEDDOWS, B.Sc. W. B. WILLIAMS, B.Sc. Miss L. M. M. ADAM, M.A. (Senior Mistress Miss MARY DAVIES, B.A. Visiting Teachers in Drawing and Painting, Cookery, Shorthand, and Music. Prospectuses, etc., on application to R. LLEWELYN OWEN, Clerk. Towy" County School THE SCHOOL BUILDINGS are large anc commodious and include the ordinan Class Rooms, Music Rooms, excellently equipped Chemical and Physical Laboratories t Science Lecture Room, Workshop, Kitchen and Laundry. The Headmaster's House is specially arranged for the accommodation of Boarders, also arrangements are made with one of tk( Masters tor the accommodation of Girl Boarder; Pupils are prepared for the Universities Profession and Commercial life. SUCCESSES. London Inter B.Sc. London Matriculation 4 Wales Matriculation 5 College of Preceptors, Medical Prel. 2 Central Welsh Board. Honours Certificate 1 Higher Certificate 1 Senior Certificate 11 Junior Certificate 19 Pitman's Shorthand, Advanced Grade 1 Pitman's Elementary I Associated Board of R.A.M. and R.C.M. Higher Division 1 Lower Division 3 Trinity College of London. Junior Division 3 Preparatory 2 Rendei Exhibition, £ 10. County Exhbi. tion, X) 0. Entrance Scholarship into Cardiff University, ZCIS. During the last thirteen years, scholarship s to the value of £ 3,645 have been gained b) pupils direct from the School, For Prospectus, Boarding Fees, eto., apply to the Headii.oct-er, or to E.J.EVANS, I Towyn. Clerk to the Governors EDUCATION. The County School, DOLGELLEY. ( The Dolrrelley Grammar School) Dr. II.a' Endowment, A.D. 1665. Boarding & Day School for Boys Excellent General Education and Training provided, with special preparation for the Universities, the Oivil Service, and Commerce. Boarders received at the Headmaster's House For us. Fees, etc., apply to the Headmaeter Dr. Williams' School, DOLGELLEY. Endowed High School for Girls. (Boarders and Day Pupils). Preparation for the Central Welsh Board, Oxford Local Examinations, London anc Welsh Matriculation and Unh ersity Scholar- ships. There are three leaving Examinations ten- able at places of Higher Education, whicb are awarded annually upon the result of the year's work. The Buildings and Grounds are excellently adapted to secure the health and comfort oftht girls. A large new wing was erected in 1910 te meet he demand for incre; sed accommodation. TENNIS. HOCKEY. NETBALL. BADMINTON. Fees :—Boarding, £27 10s. per annum; Tuition, t ó 5s. For Prospectus, apph co the HeadmiaUvBs or to D. Oswald Davies, Solicitor, Dolgeliey, Clerk to the Governors. UNIVERSITY COLLEGE OF WALES, ABERYSTWYTH lOne of the Constituent Colleges of the University of Wales). President: SIR JOHN WILLIAMS, Bart., M.D., D.Sc., G.C.V.O. Principal: I T. F. ROBERTS, M.A. (Oxon), LL.D. (Vict.). I THE FORTY-SIXTH SESSION begins on October 3rd, 1917. The Scholarship Examination will be held on September 18th, 1917. Students are prepared for Degrees in Arts, Science (including the Applied Science of Agriculture), Law, and Music. Sessional Composition Fee—In Arts, E12: in Science, £16. Registration Fee, £1. Men students reside in registered lodgings in the town, or at the Men's Hostel; Warden. H. H Paine, M.A., B.Sc. Women students reside in the Alexandra Hall of Residence for Women; Warden, Miss C. P. Ti emain, B.A. For full par- ticulars respecting the General Arts and Science Departments, the Law, Agricul- ture, Elementary and Secondary Training Departments, and the Hostels, applv to J. H. DAVIES, M.A., Registrar. LOVEDAY. Registered Plumber and Central Decorator, 22, Chalybeate Street, ABERYSTWYTH. Telephone 21 P.O. Tt is Season's Pattern Books sent out immediately on application. ABERYSTWYTH. MOTOR COMPANY, Queen's Road. THE AUTHORISED AGENTS FOR FORD CARS. COMPLETE STOCK OF SPARE PARTS. BUY YOUR FORD from the AUTHORISED AGENTS. i Touring Car £ 135; Delivery Van £ 130; j Twtr, £12f¡.