Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

CLARKE'S B41 PILLS can be relied upon to cure in either sex, all acqmree or constitutional Discharges from the Urinary Organs, Gravel and Pains in the back. Free horn Mercury. Established upwards of 50 years h boxM 41 6d. each, of all Chemist* and Paten, Medicine Vendors throughout the World, or wml for sixty stamps by the makers, The Lincoln *nr Midland Counties Drug Company, Lincoln .ø:8ii FFI8IGORA Registered Trade Mark (Nid oes un yn genuine hebddo). DVVA T FFDDYOINIAJET* ORKU A DIOGILAF AT DDIFFYG TREULIAD YN RI WAHANOL FWKFIAU. TESTIMONIAL.—" Ffynongroew, Alostyn.Yi- wyf yn cael fy mlino yn fawr gan Ddiffyg Treuliad Cynghora cyfaill i'r hwn sydd wedi cael ei lwyr wella gan eich FFISIGORA fi anfon am botel o hono. w Byddwch cystal ac anfon potel fawr mor fuan ag sydd modd. Amgauaf P.O. am 3s. Mewn potelau (cludiad rhad) Is. 3c. a 3s. cddi wrth THE CHIEF CHEMIST, "FFISIGORA" WORKS, ABERGELE THE BEST TEA IS I ilb. lIb. lead Paekoto so: ;:=-r I< g MAG!C' !j y -i'o-t & I sd I per lbs L.=-=:=:.J ALADDIN'S MAGIC TEA. RICH, DELICIOUS, FLAVOUR Wholesale only of W. WUAJAM & Co T 1"" Merchants, Button St., Liverpool =-;¡r.¡õ .r:F m:¡: m!r.mmm'F. mm-¡'" ffi: ij; 1 Silt A 1 I y«* 5 | | Ydych jj Tj! Mae pawb yn gyfarwydd a'r evvestiwn tfe hwn. Clywir ef dros yr holl fyd. Y11 W •fj mhob iaith ceir ymholiad cyfystyr i 3? ♦J? "Sut yr ydych?" Yr un dyhead a ?J? ij; dynauniad mawr cyffredinol yw iecbyd ffi i|i da. Dywed y meddygon medrusaf ac i|i enwocaf fod pedair rhan o bump o'r ijs m holl afiechydon yn tarddu o ddiffyg treuliad neu sefyllfa afreolus yr atu a'r iti | ymysgaroedd. Mae I Beecham's j Pills | 3j yn g well a pedair rhan o bump o'r holl TH afiechydon trwy symud ymaith yr 31 3! achos. Maent yn eich cryfhau ac yn ?fj a! ymlid ymaith yr amhuredd a achosant ?f: 3? deimladau o 'drymder a blinder— S: tg rhybuddion Natur o annrliefn. Mae U? X BEECHAM'S PILLS yn cadwpobl ?l? 5? yn 11 awe 11 ac yn eu gwneud yn siriol. ■j* Dynia' r f eddy gin iaeth fwyaf y gwyddis • •g am dani i gryfhau y cylla, gwella y V W treuliad, a rheoleiddio yr afu. yr -J? H? elwlod, a'r ymysgaroedd, mewn gair maent yn feddyginiaeth anffaeledig i'ch • g? | Cadw yn lach. | y$ »|i Gwerthir yn mhob man mewn blychati, 1/1$& !f| (56,0 belenau) a 2/9 (168 o belenau). SHE THE GREAT WELSH REMEDY. RELIEF FROM I DAVIES'S for Asthma tor Broackltls for Hoarseness M. a j^4v n s for Influenza 1 I sTs II for Coughs 1 11 u VI tor Sore Throat V wi 1 B Most Soothing Warms the Chest dissolves the Phlegm for Singers for Singers aa m gs niraai a 'or Public Speakers ilH I M 1 1119L By Chemists everywhere MIA IUfit a B B 8 B B S Bta HUGH DAVtEa. Chemist, JHACHYMLLETH. HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE. ¡. PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH Y FEDDYGINIAETH FAWR GYM REIG. AT ANHWYLDERAU Y FREST Y GWDDF, A'R YSGYFAINT. is. ijc., a 23. 6c. Nid rhaid i DAVIES'S "COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth—y mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's blynyddau, ac y mae perchenog, drwy draul a llafur di-ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd fel y mae yn cael ei gydnabod fel darganfydd- iad gwerthfawr at yr anhwylderau uchod. Y mae miloedd lawer wedi cael iachad, ac yn gwneyd eu goreu i'w gymhell ar eraill sydd yn dioddef Ni raid cymeryd ond UN DOSE ex profi ei ddylanwad uniongyrchol yn rhyddhau y Phlegm, yn clirio y Llais, yn cynhesu y Frest, gan weithio bob Anwyd a Chrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Pheswch ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE" yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at holl anhwylderau y Gwddi a'r Frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. SARZINE BLOOD MIXTURE, ■ ■ ■ CROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna VT hyn V mae y Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw vn honi gwella pob peth. fel yT Yankee Patent Medicine; oDd os blinir chwi gan eroen afiach, ysfa. pimples, toriad alias, scurvey, doluriau. penddynod. etc., vn tarddu o waed drwg. ar anmhur. mynwrh botelaid o Sariine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, is. Tic., a 2S. 6c y botel. neu gyda c. at y cludiad yn ychwanegol. oddiwrth v percbenog- Mr. HUGH DA VIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. Note This Pomt The Pen that never needs ftf9 The surert'Titv of tl.c "Swan" Fountain Pen over 9 a'i others lies in the mechanical and scientific P iiprfi'ction of its Gold Pen. in conjunction with its 5 Natural feed. It is made by the oldest makers of 11 Gold Pens. H To b2 obtained from- I E. W. EVANS, I DOLGELLEY molligin now, Gwaed < I Gwaed Gwaed I Mae Iechyd a Bywyd yn dibynu ar Waed Pur, Oryf a Maethlon Hughes's Blood Pills Mae HUGHES'S BLOOD PILLS" yn hynod effeithiol at Greu Gwaed Newydd, Pur a Chryf, felly yn dylan- wadu ar holl Organau y Corff, drwy hyny yn iachau Dolur Pen, Diffyg Traul, Biliousness, Afu Drwg, Tarddiantau ar y Gwaed, Cornwydon, Scurvy, Piles, Fits, Nervousness, Gwynt, Cwynegon neu Gymalwat, Poen Cefn, (Lumbago), Corffrwymedd, Neuralgia, Anhwylderau yr Arenau, Yselder Ysbryd, Surni y Cylla. 0 -1.. 11 I A lu I% I %I- I BENYWOD At Hanwylderau Tueddol i bob Gwraig Mam a Merch o bob oedran, mae "HUGHES'S BLOOD PILLS" yn nodedig 0 effeithiol. Rhoddwch Brawf Arnyot. Rhybudd Pwysig. Wrth biyna y Pills hyn gofaler rhag gael eich twyllo. Mynwch weled y Trade Mark," sef llun calon fel hyn I I -tw I ar bob blwch, heb hwn twyll ydyw. Gwrthodwch bob peth arall. Ar werth gan bob Chemist a Stores am is. 1!e.. 2s. 9c., a 4s 6c., neu danfonweh ei gwerth mewn Stamps neu P.O. at y perchenog— JACOB HUGHES, MP.S.,L.D.S., Manufaciering Chemist, Penarth, Cardiff r ARGRAFFWYD GAN E. W. EVANS, YN EI SWYDDFA ARGRAFFU, DOLGELLAU.