Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Eelnli, OR'S pILE AND GRAVEL pILLS. f Mwy gwerthfawr y'nt i mi na'r aur coeth-arbedasant fy mywyd." # r. J Arwyddion Oyffredin Piles a'r GraveL ? f Poen yn y Cefn, Y Llwynau a'r Goluddion, Dwfr Poeth, Dwfr Ataliad, Y Bledren f i yn gyffrous a phoenus, Gwacw, Gwynt, Colic, Y Oylla yn Ohwyddo, Rhwymedd, 1 f Diffyg Traul, Surni yn yr Ystumog, Cwsg annesmwyth, Teimlad marwaidd a f j Ohysglyd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendro, Nychdod, Diffyg A ¥ anadl, &c. J I I ^feOR^f\ 1 mm, P I L E'+'- G R AV E L PILLS I Ii ,A) -T.C"A- I i 11 PO- I f 17, FIFTH AVENUE, T W QUEEN'S PARK, # J LONDON, W., { I Rhagfyr 17eg, 1913. r ANWYL SYR,- Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr 3 T hyn a wn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon A f i'ch Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atoch, ond < oedais hyd yn hyn. Gwn: am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais hwy i A ddwsinau o bobl, gan roi atmryw flyehau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- f 1 floesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. In ychwanegol, f J credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid a f wyf bytb heb Flwcb No. 1. yn y ty. f f Gellwck ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynoch parod wyf i wynebu unrliyw un i dystio i werth § mawr eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fy 2 nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i r 1 ysgrifennu gan y llu mawr o gymeradwythau i feddyginiaethau diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth # o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am i T ddweyd fy meddwl yn gryao. f ¥ Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, i WILLIAM TYLER. f 1 Y mae y Feddyginiaeth werth fawr Aon i'w chael Gwerthir y PELENI Bydg/odus hyn yn mhob man 3 T mewn rpi Ffurf. mewn Blychau Is. 1j>c., a 2s. 9c. yr un. Gyda r A t No. I.-George's Pile and Gravel Pi lls (label wen). Post am 1s. 2c., a 2s. 10c, 9 No. 2.—George's Gravel Pills (label las). „ — A J No. 3.-George's Pills for the Piles Clabel goch). Gochoiwoh Efelychwyr. f LN J PERCHENOG: | j J. E. GEORGE. M.R.P.S, HIRWAIH, flberdare. j J