Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

I THE GREAT WELSH REMEDY. RELIEF FROM DAVIESS for Asthma for BroachitU tor Hoarseness nniinii ^rsss. ■ ■IIIIIb as ,or Sore Throat W W U Ul I 8 Most Soothing Warms the Chest dissolves the Phlegm for Singers ■ ■ ■ W*Vl ■ ff'fe fx for Public Speakers llfl IV I II LSI l_ By Chemists everywhere III IA I UKt Proprfctor— HUGH DAVSSS, Chemist, MACHYNLLETH, HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH Y FEDDYGINIAETH FAWR GYM- REIG. AT ANHWYLDERAU Y FREST. Y GWDDF, A'R YSGYFAINT. Nid rhaid^DAVIES'S "COUGH MIXTURE with ganmoliaeth-y mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's blynyddau, ac y mae perchenog, drwy draul a llafur di-ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd fel y mae yn cael ei gydnabod fel darganfydd- iad gwerthfawr at yr anhwylderau uchod. Y mae miloedd lawer wedi cael iachad, ac yn gwneyd eu goreu i'w gymhell ar eraill sydd yn dioddef Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwad uaiongyrchol yn rhyddhau y Phlegm, yn clirio y Llais, yn cynhesu y Frest, gan weithio bob Anwyd a Chrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Pheswch ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE" yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at holl anhwylderau y Gwddi a'r Frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. SARZINE BLOOD MIXTURE, CROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna yr hyn y mae y Sarzine Blood Mixture" yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth. fel yr Yankee Patent Medicine; ond 05 blinir chwi gan grocn afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey, doluriau, penddynod. etc., yn tar-ddu o waed drwg, ac anmhur, mynwch botelaid o Sarsine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, :a. ItC., a as. 6c. y botel, neu gyda Ic. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwTth y perchenog— Mr. HUGH DA VIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. Note This Point The Pen that never needs coaxing." The superiority of the "Swan" Fountain Pen over || all others lies in the mechanical and scientific || perfection of its Gold Pen, in conjunction with its ■ Natural feed. It is made by the eldest makers of ■ Geld Pens. ■ To be obtained from- H E. W. EVANS, I DOLGELLEY. 1 -t- f %■ j Cambrian Railways0 Announcements. j — @ ;3 @ ] § Excursions to London. @ H On Mondays, July 20th, August 10th & 34th, and September @ 7th & 21st, Excursion Tickets will be issued || 1 TO LONDON, 1 From DOLGELLEY, for 2, 5 or 8 days. m. — — J. @ § Season Excursions, July. S « TO. 8?i South Wales @ Liverpool @ Manchester f Leeds i @ Birmingham, &c. Scotland London rfiX DAY OF ISSUE. Fridays 55 55 55 Every Saturday, PERIOD. 8 or 15 days. W 8 or 15 days, || @ I 7 and 17 days. 1 8 o'r 15 days. | i æ t-P j | Cheap Day Facilities from Dolgelley. § 1 § To DEVIL'S BRIDGE, every-week-dav. Fare 519, § ,j g To DINAS MAWDDWY, every-week-day. Fare' 4/5. |b? To CORRIS & ABERLLEFENI, every-week-day, for one cS or two days. hep To DOLGOCH & ABERGYNOLWYN, every-week-day. # Fare 2/6 to Dolgoch, 2j9 Abergynolwyn To BALA & LLANGOLLEN, every-week-day, for one or two days. @ @ To BLAENAU FESTINIOG, &c every-week-day. Fare 3h For lull particulars see Cheap Day Travel Programme to be had at the Station. C £ ? —— @ 1 Rail & Coach Excursions. I Every week-day from Dolgelley:— 2 To TALYLLYN LAKE, at the Foot of Cader Idris and the || rfk Corris Valley. To Corris by rail (via Machynlleth and Narrow JL Gauge Railway) thence by road Motor Coach. Throughout fare from Dolgelley, 5s. gd. (gi To MOCHRAS (The Island of Shells). To Llanbedr Sc Pen- sgj sarn by rail, thence by road conveyance. Throughout fare for 89 not less than 4 passengers, 3s. 6d. @ To BEDDGELERT (via Penrhyndeudraeth), through the 9 renowned Pass of Aberglasglyn, returning via Portmadoc. i§ Through fare 6s. 3d. t-v" H To BEDDGELERT. To Portmadoc by rail, thence by Motor Charabanc through the renowned Pass of Aberglaslyn. Through- out fare, 6s. 3d. To SNOWDON. By rail to Portmadoc, Motor Charabanc from Portmadoc througii the Pass of Aberglaslyn to Beddgelert, M thence by Motor or horse conveyance to the Foot of Snowdon. JL Throughout fare 7s. gd. For full particulars of the above tours see RaH Si Coach programme to be obtained at the station. ce9 @ For further information respecting the arrangements shewn above, application @ should be made at any of the Company's Office* er Agencies «r to Mr. rfx Herbert Williams, Supt. of the Line. g S. WILLIAMSON, g? S Oswestry, July, 1914. General Muitger. íE íE @@@@@@@cfjJ3 cfJJ cfjJ3 cJÐ@) rftj rftj rfÆ rfÆ rfÆ rfÆ rfÆ rfÆ cfjJ3 rfÆ rfÆ íE Mr. David Williams, (Synt Vtri. Edwards & Williams, Dental Co., Limited), BODGWYNEDD, PORTHMADOG, A ddymuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r lleoedd canlynol:- BLAENAU FFESTINIOG -.—Bob Dydd Llun, o 12 hyd 6 yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street (y drwt nesaf i'r Maenofferen Hotel). LLANRWST Bob Dydd Mawrth, a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen v Ffair, yn nhy Mr. David Jones, Coalmerchant, Garswood House, Station Road (gyferbyn a'r Boar's Head), o II hyd 4 o'r gloch. PWLLHELIBob Dydd Mercher, yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o n hyd 4. CRICCIETH Bob Dydd Mercher, yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street, o 4.30 hyd 6. PORTHMADOG.—Bob Dydd GweneT, yn 76, High Street, 0 9 hyd 8, a bob nos ar 01 7. BALA:—Bob Dydd Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street, o 11 hyd 4- DOT.GELLAU AC ABERMAW:-Trwy apwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. Extracted by the Latest Process. Teeth filled and Scaled. ARTIFICIAL TEETH REMODELLED AND REPAIRED. ARGRAFFWYD GAN E. W. EVANS, YN EI SWYDDFA ARGRAFFU, DOLGELLAU.