Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

{r £ GB.{* £ S n r IT ILE AND GRAVEL ILL J "Mwy gwerthfawr y'nt i mi na'r aur coeth-arbedasant fy atywyd." J 1 rT?yyy.Y.Y.T.T.YV. J Arwvddion CyfFredin Piles a'r Gravel. J Poen yn y Cefn, Y Llwynau a'r Coluddion, Dwfr Poeth, Dwfr Ataliad, Y Bledren f J yn gyffrous a phoenus, Gwacw, Gwynt, Colic, Y Oylla yn Chwyddo, Rhwvmedd, X f Diffyg Traul, Surni yn yr Ystumog, Cwsg annesmwyth, Teimlad marwaidd a f 5 Chysgiyd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendro, Nychdod, Diffyg I f anadl, &c. f I L EORGES c.jr PI LE GRAVEL tQtt! t C j 00 f 17, FIFIH AVENUE, f F QUEEN'S PARK, i LONDON, W., 1 Rhagfyr 17eg, 1913. r J ANWYL SYR,- R J Yn y dyddiau liyn, pan y ceir diluw o dystiolaeth.au i walianol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr k f hyn awn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon A W i'ch Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atocli, ond i # oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a cliymeradwyais hwy i J ddwsinau o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- f J iloesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. Yn ychwanegol, r credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid k f wyf bytli heb Flwch No. 1 yn y ty. m ¥ Gellwch ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynoch; parod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i werth X 4 mawr eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o houof fy hun, heb fy v d nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Oynhyrfwyd Iii T I ysgrifennu gan y llu mawr o gymeradwythau i "feddyginiaethau diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth # o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am k T ddweyd fy meddwl yn gryno. A f Yd wyf, yr eiddoch yn ffyddlon, V' i WILLIAM TYLER. f Y mae y Feddyginiaeth werthfawr Hon i'w chaef T mewn Tri Ffurf. T No. i.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). w No. 2.—George's Gravel Pills (label las), i No. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). Gwerthir y PELENI Bydglodus hyn yn mhob man # mewn Blychau 1s. 1\c., a 2s. 9c. yr un. do A 2 Post am Is. 2c., a 2s. 10c. Gooheiwoh Efetychwyr. f J C PERCHENOG: V J. E GEORGE. H R.P.S. HIRWfllH. Aberdare. j