Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

THE GREAT WELSH REMEDrl RELIEF FROM M ODA COUGF4 IN 5 MINUTES DAVIES'S -acf for Asthma ■ for Bronckitli H for Hoarseness H A a ■ jhk ■ ■ (or influenza Q f" li BJ to* i I ■! 16 II ■ n lor Sl,re Throat 9 U i B Mfsi Soothing M Warms the Chest e Jissoiycs the Plilegia ll lor Si users 5| ■JIIVTIIDir n,'S'S'Si li miAiUnt I HUGH DAVIESL- if Chemist, MACHYSLLKrllc g W»SSgaSP^agaii^1ii^^ HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PKWCH PESWCB JrorW.öJo Y FEDDYGINIAETH FAWR GYM. REIG. AT ANHWYLDERAU Y FREST. Y GWDDF, A'R YSGYFAINT. Nid rhai/i2 DAVIES'S "COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth—y mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's blynyddau, ac y mae perchenog, drwy draul a llafur di-ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd fel y mae yn cael i gydnabod fel darganfydd- iad gwerthfawr at yr anhwylderau uchod. Y mae miloedd lawer wedi cael iachad, ac yn gwneyd eu goreu i'w gymhell ar eraill sydd yn dioddef Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwad uniongyrcfeol YD rhyddhau y Phlegm, yn clirio y Llais, yn cynhesu y Frest, gan weithio bob Anwyd a Chrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd Pheswch ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE" yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at boll anhwylderau y Gwddf a'r Frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrtb law. SARZINE BLOOD MIXTURE, CROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna yr hyn y Mae y Sarzine Blood Mixture" yn ei sicrhav., a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth. fel yr Yankee Patent Medicine; ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey, doluriau, penddynod. etc., yn tarddu o waed drwg. ac anmhur. mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, is. iic., a as. 6c. y botel, neu gyda ic. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y perchenog- Mr. HUGH DA VIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. Note This Point "The Pen that never needs fowAHK!T| .ftA'" PiN. The superiority of the "Swan" Fountain Pen over ra all others lies in the mechanical and scientific f| perfection of its Gold Pen, in conjunction with its Eg Natural feed. It is made by the oldest makers of H Gold Pens. To be obtained from- B E. W. EVANS, I DOLGELLEY. | @&P@@@@@@@rm@.c89@1cm@i Cambrian Railways" Announooments. — ——- Leeds » b °r 16 dayS' f Birmingham, &c. ) £ §> Scotland „ 7 and I7 days- § London Every Saturday, 8 o'r 15 days. — f €he Bp Bay Facilities from Dolgelley* @ W To DEVIL'S BRIDGE, every-week-day. Fare 5/9. To DINAS MAWDDWY, every-week-day. Fare 4)3* To CORRIS & ABERLLEFENI, every-week-day, for one or two days. To DOLGOCH & ABERGYNOLWYN, every-week-day. Fare g/8 to Dolgocli, 2\& Abergynolwyn g To BALA & LLANGOLLEN, every-week-day, for one or two days. To BLAENAU FESTINIOG, &c, every-week-day. Fare 3/~ @' For full particulars see Cheap Day Travel Programme te be had at the Station. £ 'b C&h Rail & Coach Excursions. Every week-day from Dolgelley:— | To TALYLLYN LAKE, at the Foot of Cader Idris and the H Corris Valley. To Corris by rail (via Machynlleth and Narrow 2J Gauge Railway) thence by road Motor Coach. Throughout gL fare from Dolgelley, 5s. gd. gg, @ To MOCHRAS (The Island of Shells). To l,lanbedr & Pen- @ rtiJ sarn by rail, thence by road conveyance. Throughout fare for not less than 4 passengers, 3s. 6d. @;¡ @ To BEDDGELERT (via Penrhyndeudraeth\ through the 1§ renowned Pass of Aberglasglyn, returning via Portmadoc. || @ Through fare 6s. 3d. g To BEDDGELERT. To Portmadoc by rail, thence by Motor g Charabanc through the renowned Pass of Aberglaslyn. Through- g 1 out fare, 6s. 3d. To SNOWDON. By rail to Portmadoc, Motor Charabanc 2 from Portmadoc through the Pass of Aberglaslyn to Beddgelert, M thence by Motor or horse conveyance to the Foot of Snowdon. H Throughout fare 7s. gd. For full particulars of the above tours see Rail & Coach programme to be obtained at the station. <39 — —— 89 For further information respecting the arrangements shewn above, application @ fh should be made at any of the Company's Offices or Agencies or to Mr. Herbert Williams, Supt. of the Line. g S. WILLIAMSON, g S Oswestty. Aug., 1914 Central M«.»;er, Mr. David Williams, (Sysii Mri. Edwards Ii Williams, Dental Co., Limited), BODGWYNEDD, PORTHM ADOC: A ddymuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uehod yn y rhan hon o'r wlad, ac yt1 parhau i ymweled yn rh«alaidd a'r lleoedd canlynol BLAENAU FFESTINIOG -.—Bob Dydd Llun, o 12 hyd 6 yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street (y drws nesaf i'r Maenofferen Hotel). -ct • i.« \nr LLANRWST Bob Dydd Ma wrth, a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen v Ffair, yn nhy M • David Jones, Coalmerchant, Garswood House, Station Road (gyferbyn a'r Boars Head), o II hyd 4 o'r gloch. PWLLHELI :-Bob Dydd Mercher, yn nhy Mr. Roberts, Chemist, on hyd 4. CRICCIETH Bob Dydd Mercher, yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street, o 4.30 hyd 6. PORTHMADOG.-Bob Dydd Gwener, yn 76, High Street, 09 hyd 8, a bob nos ar 01 7. BALA -Bob Dydd Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street, on hyd 4. DOT.GELLAU AC ABERMAW:-Trwy apwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. Extracted by the Latest Process. Teeth filled and Scaled. ARTIFICIAL TEETH REMODELLED AND REPAIRED. wfASto, YN EI SWYDDFA ARGRAFFU, DOLGELLAU.