Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

mmMWE I VM1 V'V pILE AND GRAVEL pILLS. f Mwy gwerthfawr y'nt i mi na'r aur coeth—arbedasaot fy siiywyi" I W ;YYT..TTT.Y. Arwvddion Cyffredin Piles a'r Gravel. W WWS—^WMMg^EMWBBMMHiiilWI V f Poen yn y Gefn, Y Llwynau a'r Coluddion, Dwfr Poeth, Dwfr Ataliad, Y Bledrei f # yn gyffrous a phoenus, Gwaew, Gwvnt, Colic, Y Oylla yn Ghwyddo, Rhwymedd, A f Diffyg Traul, Surni yn yr Ystumog, Cwsg annesmwyth, Teimlad marwaidd a r f Chysgiyd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendro, Nychdod, Diffyg I < anadl, &c. r t (PILE^GRAVEL)? JM § PILLS .Æ*1$4Jffi$jJ)/iJi ;I i.C-4, itf-Qia Ix v QUEEN'S PARK, 9 LONDON, W., # Rhagfyr 17eg, 1913. r 117, FIFTH AVENUE, F QUEEN'S PARK, 9 LONDON, W., # Rhagfyr 17eg, 1913. r ANWYL SYR,— r Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethaii, teimlaf oddiar yr b hyn a wn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar Imgain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ifyddlon A i'ch Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atoch, ond i oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar Imgain, a chymeradwyais liwy i ddwsinau o bob!, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eii symnd i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- r floesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. Yn ychwanegol, r credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oren ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid h wyf bytli heb Flwch No. 1 yn y ty. A Gellwch ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynoch parod wyf i wynebu unrliyw un i dystio i werth mawr eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fy nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i f ysgrifennu gan y llu mawr o gymeradwythau i "feddyginiaethaii diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth r o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am f hyn a wn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ifyddlon A i'ch Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atoch, ond i oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar Imgain, a chymeradwyais hwy i ddwsinau o bob], gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- r floesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. Yn ychwanegol, r credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oren ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid h wyf byth heb Flwch No. 1 yn y ty. A Gellwch ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynoch parod wyf i wynebu unrliyw un i dystio i werth mawr eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fy nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd f1 i f ysgrifennu gan y llu mawr o gymeradwythau i "feddyginiaethaii diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth r o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am f ddweyd fy meddwl yn gryno. A f Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, WILLIAM TYLER. f Y mae if Feddyginiaeth werthfawr Hon i'w chael T mewn Tri Ffurf. X No. i.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). 0 No. 2.—George's Gravel Pills (label las). J No. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). Gwerthiry PELENI Bydglodus hyn yn mhob man 9 mewn Blychau Is. le., a 2s. 9c. yr un. Gyda'r A Post am ls- 2c., a 2s 10c Goohelwch Efeiychwyr, w J PEROHENOG: i | J. E. GEORGE, I.R.P.S, HIRWAIN, Aberdare. {