Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

THE GREAT WELSH REMEDY. RELIEF FROM ■ IN E DAVIES'S for Asthma H for Bronchitis ■ tar Hoarseness H ^(IIEPSJ f°r 'coughs 1 I hB II II ■ MB for Sore Threat I U V viSaB Most Soothing 11 Warms the Chest I dissolves the Phlegm 1 I for Singers mr {■ R a dsxsk H ■ an. tpm for Public Speakers i Hfl I U 1 I I 0 B_ By Chemist? everywhere | mlA I UKt ««*■ poiw,M- HUGH DA VIE 3, || Chemist, MACHYNLLETH. W HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH Y FEDDYGINIAETH FAWR GYM REIG. PESWCH AT ANHWYLDERAU Y FREST PESWCH Y GWDDF, A'R YSGYFAINT. is- iic., a as. 6c. PESWCH Nid rhaid i DAVIES'S "COUGH PESWCH MIXTURE with ganmoliaeth—j PESWCH wedi bod o flaen y cyhoedd er's PESWCH blynyddau, ac y mae perchenog, PESWCH drwy draul a llaiur di-ildio, wedi ei PESWCH berffeithio yn y fath fodd fel y mae PESWCH yn cael ei gydnabod fel darganfydd, PESWCH iad gwerthfawr at yr anhwylderau PESWCH uchod. Y mae miloedd lawer wedi PESWCH cael iachad, ac yn gwneyd eu goreu PESWCH i'w gymhell ar eraill sydd yn dioddei PESWCH Ni raid cymeryd ond UN DOSE ea PESWCH profi ei ddylanwad uniongyrchol yn PESWCH rhyddhau y Phlegm, yn clirio y PESWCH Llais, yn cynhesu y Frest, gan weithio PESWCH bob Anwyd a Cnrygm ymaith. N) PESWCH raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a PESWCH Pheswch ond gofalu fod potelaid c PESWCH DAVIES'S "COUGH MIXTURE" PESWCH yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w PESWCH deulu at holl anhwylderau y Gwddi PESWCH a'r Frest, os bydd DAVIES'S PESWCH « COUGH MIXTURE wrth law. SARZINIE BLOOD MIXTURE, -1 n ■ •- CROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna yr hyn y mae y Sarzine Blood Mixture" yn ei sicrhau, a dim asall. Nid yw ya honi gwella pob petb. fel yr Yankee Patent Medicine; ond os blinir cbwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey. doluriau, penddynod, etc., yn tarddu o waed drwg, ac anmhur, mynwch botelaid o Sarsine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, is. iic.. a as. 6c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth V perchenog- Mr. HUGH DAViES, CHEMIST, MACHYNLLETH. Ifir ThfePoint^^ cThe Pen that never needs coaxing." I^WAN^Kirl .;Wft PIN. The superiority of the "Swan" Fountain Pen over & all others lies in the mechanical and scientific perfection of its Gold Pen, in conjunction with its Natural feed. It is made by the oldest makers of Gold Pens. To be obtained from- E. W. EVANS, DOLGELLEY. @œ@@@@@.@ 1  should be made at any of the Company's Offices of Agencies or to Mr. @ I @;J Herbert Williams, Supt. of the Line. 19 "p. S. WILLIAMSON, || Oswestry,'Aug., 1914 General Maaager. g < R1,. Æ':1 rm to,.Q:J r0 rB1 rQ.î ,-Q1,r'@1rQ:1r{¡hrQ:1rQ.îr9.1rQ.îr'@1 '0:) '0J '-Qj.) "0J "0D 'Y'LJ 'tV 'Ð:J Y::P W '-Qj.) "0J '-Qj.) W '6J 'lID W W W '-Qj.) 'lID 'I!V W W W W W W W W D ou Mr. David Williams, (Synt Mri. Edwards & Williams, Dental Co., Limited), j BODGWYNEDD, PORTHMADOG, A ddymuna hysbysu ei fd wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r lleoedd canlynol:- BLAENAU FFESTINIOG —Bob Dydd Llun, o 12 hyd 6 yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street (y drws nesaf i'r Maenofferen Hotel).. LLANRWST Bob Dydd Mawrth, a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen v Ffair, yn nhy Mr. David Jones, Coalmerchant, Garswood House, Station Road (gyferbyn- ar Boar's Head), o n hyd 4 o'r gloch. PWLLHELI-.—Bob Dydd Mercher, yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 11 nyd 4. CRICCIETH :-Bob Dydd Mercher, yn nhy Mrs. Pavies, Llys Caradog, High Street, 0 4.30 hyd 6. PORTHMADOG.-Bob Dydd Gwenex, yn 76, High Street, 0 9 hyd 8, a bob nos ar ol 7. BALA:—Bob Dydd Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street, o II hyd 4- DOLGELLAU AC ABERMAW Trwy apwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. Extracted by the Latest Process. Teeth filled and Scaled. ARTIFICIAL TEETH REMODELLED AND REPAIRED. _or _h- ARGRAFRWYD GAN E. W. PlVANI5, YW EI SWYDDFA AR8RAFFU, DOLGELLAU. I I J