Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

[ ;■ GEORGES | pILE AND GRAVEL pILLS. ) Mwy gwerthfawr y et i mi na'r aur coeth-arbedasant fy wywyd." # 4"" "1'' J Arwvddion Oyffredin Piles a'r Gravel. f f Poen yn y Oefn, Y Llwynau a'r Ooluddion, Dwfr Poeth, Dwfr Ataliad, Y Bledren f 4 yn gyffrous a phoenus, Gwarw, Gwvnt, Colic, Y Oyllayn Chwyddo, Rhwymedd, A f Diffyg Tr-aul, Surni yn yr Ystumog, Cwsg annesmwyth, Teimlad marwaidd a f i Chysffiyd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendro, Nychdod, DifFyg x f anadl, &c. w F.UNUES PILE GRAVEL h, I PILLS A.1-CA 1) 1 ra- p 6 f 17, Fifih Avenue, f ¥ Queen's Park, m F London, W., V f Rhagfyr 17 eg, 1913. r I Anvvyl Sir,— m X Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethan i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr J f hyn a wn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar lingain, y dylwn ddwyrt tystiolaeth ifyddlon f i'cli Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atocli, ond T 4 oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais hwy i A ddwsinau o bobl, gan roi amryw flycliau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- t A floesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. Yn ychwanegol, w credaf yn gydwybodol ei bod y feddygiriiaeth oreu ar y farclmad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid J f wyf byth heb Flwch No. I yn y ty. 1 f Gellwch ddefnycldio'r llythyr hwn fel y mynocli; parod wyf i wynebu unrliyw un i dystio i werth J f mawr eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o honof fy hun; heb fy f a nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Oynhyrfwyd fi i r I ysgrifennu gan y llu mawr o gymeradwythau i feddyginiaethau diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth$ o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am J f ddweyd fy meddwl yn gryno. f Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, f WILLIAM TYLER. f Y mae