Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

-P"Ø"!IW¥ THE GREAT WELSH PiiEF-ICIlY. RELIEF FRtHi gf DAVIESS for Asthma M for Br,.)ncbitis for Hoarseness f| 0 0 i i 0 U ,or I Billlllg si for Sore Throat Is V %M 1 I Most Soothing pi Warms the Chest m dissolves the PhSt-gts || for. Singers 'Hi ■a bj g g psa for Public Speakers nn 111 I II as 8 By Chemists everywhere St! SMI I 1 I | 1 rf I"8 I3X For further information respecting the arrangements shewn above, application &9 @ should be made at any of the Company's Offices or Agencies or to Mr. 69 co-, Herbert Williams, Supt. of the Line. S. WILLIAMSON, J| Oswestry. Aug., 1914 General Manager, @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Mr. David Williams, "I!1 '1 7" (Bynt Mfli. Edwards & Williams. Dental Co., Limited), BODG WYU EDD, PORTHMADOG, A ddymuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac yd parhau i vmweled yn rheolaidd a'r lleoedd canlynol:- f BLAENAU FFESTINIOG Bob Dydd Llun, o 12 hyd 6 yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street (y drwo nesaf i'r Maenofferen Hotel). LLANRWST Bob Dydd Mawrth, a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen v Ffair, yn nhy }!t; David Jones, Coalmerchant, Garswood House, Station Road (gyferbyn a'r Boar's Head), 0 J hvd 4 o'r gloch. PWLLHELI:Bob Dydd Mercher, yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 11 hyd 4. CRICCIETH Bob Dydd Mercher, yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street, o 4.30 hyd 6. PORTHMADOG.—Bob Dydd Gwener, yn 76, High Street, o 9 hyd 8, a bob nos ar 01 7. BALA:—Bob Dydd Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street, o 11 hyd r DOLGELLAU AC ABERMAW Trwy apwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. Extracted by the Latest Process. Teeth filled and Scaled. ARTIFICIAL TEETH REMODELLED AND REPAIRED. ARGRAFFWYD GAN E. W. EVANS, YN EI SWYDDFA ARGRAFFU, DOLGELLAU.