Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

I MSfl'S 1111 pILE AND GRAVEL pILLS. J "Mwy gwerthfawr y'nt i mi na'r aur coeth-arbedasant fy mywyd." # '=- :=s ;TTTT.T.T.T.T.?Y Arwvddion Oyffredin Piles a'r Gravel. v f Poen yn y Oefn, Y Llwynau a'r Ooluddion, Dwfr Poeth, Dwfr Ataliad, Y Bledren f I yn gyffrous a phoenus, Gwaew, Gwynt, Colic, Y Oylla yn Chwyddo, Rhwvmedd, A Diffyg Traul, Surni yn yr Ystumog, Owsg annesmwyth, Teimlad marwaidd a f I Ohysglyd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendro, Nychdod, Piffyg f anadl, &c. r EORGhb "i "r"I LE GRAVEL r: > i PILLS ¥ 17, FIFTH AVENUE, f 4 QUEEN'S PARK, F k LONDON, W., V 1 Rbagfyr 17eg, 1913. r ANWYL SYR, # T Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr § f liyn awn trwy brofiad person ol, am dros ddeng nllynedd ar biigain, y dylwn dd wyn tystiolaeth ffycldlon k w i'cli Pelenan gwir wertlifawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennn atocb, ond 1 & oedais hyd yn byn. Gwn am eich Pelenan er's dros ddeg mlynedd ar bugain, a chymeradwyais bwy i A ddwsinau o bob], gan roi amryw flyclian i eraill er mwyn eu symnd i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- t I floesgni na welais hwy'n metlm a rhoi iacbad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. Yn ychwanegol, r credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farcbnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid k f wyf byth heb Flweh No. 1 yn y ty. A f Gellwch ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynocb parod wyf i wynebu unrliyw un i dystio i wertli A 5 inawr eieh pelena-Li. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir byn genyf yn hollol o honof fy bun, heb fy § nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr nebfy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i f I ysgrifennu gan y Uu mawr o gymeradwythan i "ieddyginiaethaÙ" diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth 9 o dan fy syhv personol dro ion. Hvderaf na ystyriweh fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am S ? ddweyd fy meddwl yn gryno. A w Ydwyf, yr eiddocb yn ffyddlon, i WILLIAM TYLER. f I Y mae If Feddyginiceth werthfawr Hon i'w chael Gwerihiry PELENI Bydglodus hyn yn mhob man I ¥ mewn Tri Ffurf. mewn Blychau Js. 1hc., a 2s. 9c. y/» un. BJda' f' A No. i.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). Post am ^s• 2e., a 2s TOe. A 0 No. 2.—George's Gravel Pills (label las). L No. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). QqgHbIwgH EfeSychwyP* # PEHCHBNCG: l l 6E0R8E, I.B.PS, HIRWAIN, flberdare. j