Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

b, "V"' '• | I THE GREAT WELSH ØEMmDy11 DAVIESS COUCH MIXTURE RELIEF FfcttM COVa," IN 5 MINUTES far Congbs for Colds for Asthma for Bronchitis for Hoarseness for lkfluenza lor OmijpH for Sore Thrott Most,Soothint Warms the Chest dissolves the Phlegm for Singers « for Public Speakers m By Chemists everynftierat « l. & 1/9. Postage ado gl Propfietef- ■ HUGH ■ Chemist, MACHYNLLETH. P .Æ HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH Y FEDDYGINIAETH FAWR GYM- REIG. PESWCH AT ANT-IWYLDIERAU Y FREST, PESWCH Y GWDDF, A'R YSGYFAINT. is. iie., a 28. 6c. PESWCH Nid rhaid i DAVIES'S "COUGH PESWCH MIXTURE wrth gan-moliaetk-y PESWCH mae wedi bod o flaen y cyhoedd er,s PESWCH blynyddau, ac y nae perchenog, PESWCH drwy draul a llafur di-ildio, wedi ei PESWCH berfieithio yn y fath fodd fel y mae PESWCH vii cael ei gydnabod fel darganfydd- PESWCH iad gwsrthfawr at yr anhwylderau PESWCH uchod. Y mae miloedd lawer wedi PESWCH cael iachad, ac yn gwneyd eu goreu PESWCH i'w gymhell ar eraill sydd ya dioddef PESWCH Ni raid cymeryd ond UN DOSE or PESWCH profi ei ddylanwad uniongyrchoi yn PESWCH rhyddhau y Phlegm, yn clirio y PESWCH Llais, yn cynhesu y Frest, gan weithio PESWCH bob Anwyd a Chrygni ymaith. Ni PESWCH raid i neb ofni e&alyniadau Anwyd a PESWCH Pheswch ond gofalu fod poteLaid o PESWCH DAVIES'S LTOUGH MIXTURE" PESWCH yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w PESWCH deulu at holl anhwyld«rau y Gwtidf PESWCH &'r Frest, os bydd DAVIES'S PESWCH COUCH WIZIPPJRN wrth law. "SARZINE" BLOOD MIXTURE, rnmmt* I eReEN tACH A GWAED PUR.-Dyaa yr kyfi y mae y Sarzine Bloed Mixture yn ei aicthau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fe-I yr Yankee Patent Medicine; ead os blinir chwi gas gjroen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scnrvey, doluriau, penddynod, etc., yn tarddu o waad drwg. ac aamhur, mynwcb botelaid o Saraine Bît9Ød. Mixture," galf y Druggist nesaf atoch, t 9. Tic., 8 2a. 6e. y botel, neu gyda t. at y eludiad ye ycbwafiegol, oddiwrth y perchenog— Mr. HUSH 0A VIES, CHEMIST, MACHYNLLETH. Note This Po* "The Pen tàat never needs coaxing." The superiority f the "Swan" Fountain Pen over all others lies in the mechanical and scieatice perfectron of its Gold Pea, in eonjvmetien with its Natural feed. It is made by the eldest makers of Gold Peas. To be obtained from- E. W. EVANS, DOLGELLEY. .¥-7 m/8ø'.fP.c$9rfÐctiB@j@j, Cambrian Railways" Announcements. f IRESTXIMCiFTIOIsr | S5* OF IttStJE OF 95* I Excursion and Cheap Tickets. 1 m -+- § All Excursion and Cheap Bookings have now been Restored. § Excursion and Cheap Tickcts (except Tourist) to Stations on and beyond the L. & N. W. Railway, and Tourist and Ordinary j|| Tickets to the Isle of Wight, remain suspended for the present. Discontinuance of Passenger Trains• | Until further notice the following trains will be discontinued 2-0 p.m. Motor Fairbourne to Barmouth @ 2-jo p.m. Motor Barmouth to Harlech. 3-10 p.m. Harlech to Barmouth. @ $. g Cheap Day Facilities from Botgetiey* @ To DEVIL'S BRIDGE, every-week-day. Fare 5jSt § g To DINAS MAWDDWY, every-week-day. Fare 4/3. S g To CORRIS & ABERLLEFENI, every week-day, for one § j W or ttvo days. 5 To DOLGOCH & ABERGYNOLWYN, every-week-day. g 'j Fare 2jQ to Dolgoch, 2/9 Abergynolwyn ig To BLAENAU FESTINIOG, &c, every-week-day. Fare 3/- @ rfgs @ g For full particulars see Cheap Day Travel Programme to be had at the Station. Rail & Coach Excursions. | Every week-day from Dolgelley:- To T4LYLLYN LAKE, at the Foot of Cader Idris and the || Corris Valley. To Corris by rail (via Machynlleth and Narrow Gauge Railway) thence by road Motor Coach. Throughout fare from Dolgelley, 5s. gd. To MOCHRAS (The Island of Shells). To Llanbedr & Pen- gg, W sarn by rail, thence by road conveyance. Throughout fare for not less than 4 passengers, 3S. 6d. gg, 1§ To BEDDGELERT (via Penrhyndeudraeth), through the @ renowned Pass of Aberglasglyn, returning via Portmadoc. I Through fare 6e. 3d. To BEDDGELERT. To Portmadoc by rail, thence by Motor Charabanc through the renowned Pass of Aberglaslyn. Through- g out fare, 6s. 3d. To SNOWDON. By rail Portmadoc, Motor Charabanc from Portmadoc through the Pass of Aberglaslyn to Beddgelert, @) thence by Motor or horse conveyance to the Foot of Snowdon. t.i9 Throughout fare 7s. gd. é9 @ For full particulars of the above tours see Rail & Coach prograrnme to be 9 6 obtained at the station. ce? & _g s For further information respectimg the arrangements shewn above, application ^ieuld be made at any of the Company's Offices or Agencies or to Mr. @ Herbert Williams, Supt. of the Line. ■ S. WILLIAMSON, Oswestry, Aug., 1914 General Maatger. g e@@ Mr. David Williams, (Iynt IIri. Edwards A Williams, Dental Co., Limited), BODGWYNEDD, PORTHMADOG, A ddymupa kysbysu eoi. fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac ytl narliau i ymweled yn rbeolaidd a'r lleoedd canlynol. BLAENAU FFESTINIOG:—Bofe Dydd Llun, o 12 hyd 6 yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street (y d-rw9 nesaf i'r Maenofieren Hotel). LLANRWST:—Bdb Dydd Mawrth, a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o flaen y fair, yn nhy »r- David Jones, Coalmerckaat, Garswood House, Station Road (gyferbyn a'r Boar's Head), o H hyd 4 o'r gloch. PWLLHELI -.—Bob Dydd Mercher, yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 11 hyd 4. CRICCIETH :—Bob Dydd Mercher, yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street, o 4.30 hyd 6. PORTHMADOG.-Bob Dydd Gwener, y)1 76, High Street, o 9 hyd 8, a bob nos ar 01 7. BALA:—Bob Dydd Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street, 0 11 hyd 4, DOLGELLAU AC ABERMAWTrwy apwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. Eifiraeted by the Latest Process. Teeth filled and Seated. ARTIFICIAL TEETH REMODELLED AND REPAIRED. '<>' -'V .f[' WYD &A>T E. VS EI SWYDEJfA ARGRAFFU, DOLGELLAU.