Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

1 Pile and Travel £ ills. j I Mwy gwerthfawr y'nt i mi nar aur e-elh-arbedasatit fy mywytf." Arwvddion CyfFreoin Pile s a f" Grave! j .A. L JI 11IAÐf- fA. ;BlIJS.t4Ø88 f Poen yn y Oefn, Y Llwynau a'r Coluddion, Dwfr Poeth, Dwfr Ataliad, Y Bledren f yn gvffrous a phoenus, Gwaew, Gwvnt, COlIC, Y Qylla yn Chwydcio, Rhwvmedd, f l iff- g Traul, Surni /n yr Ystumog;, Cws4 annesmwyth, Teimtad marwaidd a 5 Chvs; ?vd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendro, Nychdod, Diffyg f anadi, &c. I EORGE L P II II PILLS !17, FIFIH AVENUE, | QOEEN'S PARK, J LONDON, W.F J Rhagfyr 17eg, 1913. ANWYL SYR,-— F Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr i hyn a wn trwy broiiad personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon A ich Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennn atoch, ond J oedais hyd yn hyn. Own am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais liwy i ddwsinan o bobl, gan roi amryw flycliau i eraill er mwyn en symnd i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- f fioesgni na welais liwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. In ychwanegol, I credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oren ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid i wyf byth heb Flwch No. 1 yn y ty. 1 G ell well ddefnyddio'r llythyr liwn fel y mynoch parod wyf i wynebu unrliyw un i dystio i werth J mawj" eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fy f tighymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i f ysgrifennn gan y llu mawro gymeradwythau i feddyginiaeth an'" diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth # o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am A ddweyd fy meddwl yn gryno. Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, f WILLIAM TYLER. f Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon i'w chael Gwerthiry PEL EN! Bydglodus hyn yn mhob man A mewn Tri Ffurf. mewn Blychau Is. Jkc., a 2s. 9c. yr un. Gyda'r A No. i.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). Post am Js. 2c., a 2s 10c. T oedais hyd yn hyn. Own am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais hwy i ddwsinan o bobl, gan roi amryw flycliau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- f fioesgni na welais liwvlri methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. In ychwanegol, I credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oren ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid i wyf byth hel) Flweh No. 1 yn y ty. 1 G ell well ddefnyddio'r llythyr liwn fel y mynoch parod wyf i wynebu unrliyw un i dystio i werth J mawj" eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fy f tighymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i f ysgrifennn gan y llu mawro gymeradwythau i feddyginiaeth an'" diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth # o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am A ddweyd fy meddwl yn gryno. Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, f WILLIAM TYLER. f Y mae y Feddyginiaeth werthfawr lion tw chael Gwerthiry PELENI Bydglodus hyn yn mhob man A mewn Tri Ffurf. mewn Blychau Is. Jkc., a 2s. 9c. yr un. Gyda'r A 2 No. i.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). Post am Js. 2c., a 2s. 10c. T No. 2.—George's Gravel Pills'(label las). T A No. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). Goohelwch Efolychwyr,, # f PERCHENOG: J | J E GEORGE, M.B.P.S, HIRWAIH, flberdare.