Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

I -THr- -G.Rr-AT W-ELSH PaE -meny-I I DAVIESS COUGH MIXTURE RELIEF FROM ■ COUGH ■ IN 5 MINUTES ■ !»r Coughs gf for Colds n for Asthma H for Bronchitis ■ far Hoarseness H tor hlfluenza IB tor Cojighs ■ for Sore Throat S Most Soothing If Warms the Chest B Jissolves the Ptilegw » for Siigers IP for Public Speakers 4» By CHeniists evervwhew jaj & 2/9. Postage U, W Proprietor— 9 HUGH BAVIE9, | Chemist, MACHYNLLETH. ';UO:;¡¡;-¡fZ: HUGH BAVIES'S HUGH BAVIES'S (JOUGH MIXTURE. PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCB PESWCH PESWCH PESWCH PFfSVl. »■ H KSWCR Y FEDUYGtNiAETH FAWR GYM REIG. AT ANHWYLDERAU Y FREST Y GWDDF, A'R YSGYFAINT. is. ItC., a 2s. 6c. Nid rhaid i DAVIES'S "COUGH MJXTURE" wrth ganmoliaeth—v mae wedi bod o fiaeB y cyhoedd erls blvnyddau, ac y mae perchenog. drwy draul a llafur di-ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd fel y mac yn cael ei gydnabod tel darganfydd iad gwerthfawr at yr anhwylderau udiod. Y mae miloedd lawer wedi cael iaehad, ac yn gwneyd eu goreu 1'W gymhell ar srafll sydd yn dioddet i raid cymeryd ODd UN DOSE er profi ei ddylaawad uniongyrchol yn fiiyddbau y Phlegm, yn ciirio j Llais, yn c-ynhasu y Frest, gan weithic bob Anwyd a Chrygni ymatfb ra.icl i neb olfni canlvniadau Anwyd it Hheswch ond gofalu fod pot-elaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE' ra y ty Bydd aob dyn yn feddyg i'w leulii hi laoll anhwylderau y Gwddi Pre-st, ,-A bvdd DAVIES'S ffOUGKT MIXTURE wrth law "SARZTNE" BLOOD MIXTURE, ■■■" "ii- CROEN IACTT A GWAED PUR.— Dyna vr hyn ? mae y Sarzine Blood Mixture" yn ei sicrhan. a nim arall. Nid yw vn honi jfwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicine ond os blmix chwi pan gToen fiach, ysfa, pimples, toriad allan. scorvey, dolnTiau. penddynoo. etc., vn tarddn e waed drwg. p.(" anmhur. mynwrh botelaid  Sar*ine Rion.!? Mixture," gan Dru feist nesaf atoch, TS tjf., a 2q 6c y botel, nen gyda ,c at y cludiad vr yrhwanegol. oddiwtth v perchenog— Mr. HUGH OA VIES, CHEMIST. MACHYNLLETH. .¥- Note This Point Pen) that never Deeds M roumt] ap H The superiority of the "Swan" Fountain Pes over jM H all others liee in the mechanical and scientific || H perfect-ion of its Gold Pen, in conjunction with its ■ a Natural feed. It is made by the oldest makers of || Gold Pens. ■ To be obtained from— H I E. W. EVANS, I I BOLGELLEY. I n (@@@@@@@@ § ORM&Pian RallWays' A mnounaom'onts. =-=- -=====-===-===-==-= | KBSTOBATION « OF ISSUE OF Cheap and Excursion Tickets. 1 <|p — All Cheap Tickets advertised in the § H Excursion Programmes will now g be issued as usual J g — 2 Oiscnntinuanoe of Passenger Trains. m V f t Until further notice the following trains will be discontinued S|} 2-0 p.m. Motor Fairbourne to Barmouth q§ £ 2-20 p.m. Motor Barmouth to Harlech. 3-10 p.m. Harlech to Barmouth. 4?Ø Oneap [Jay Facilities from Boigeiloy. Hi TO DEVIL'S BRIDGE, every-week-day. Fare 5/9» § To DINAS MAWDDWY, every-weelc-day. Fare 4j3* To CORRIS & ABERLLEFENI, every week-day, for one or two days. @ To DOLGOCH & ABERGYNOLWYN, every-week-day. § Fare 2/6 to Dolgoch, 2j& Abergynolwyn Y. To BLAENAU FESTINIOG, &c every-week-day. Fare 3j- # For fall particulars see Cheap Day Travel Programme to be had at the Station. S)-. ■— — ■— # i Rail & Coach Excursions. I Every week-day from Dolgelley :— W j|| To T\LYLLYN LAKE, at the Foot of Cader Idris and the § 5? Corris Valley. To Corris by rail (via Machynlleth and Narrow |j| Gauge Railway) thence by road Motor Loach. Throughout H fare from Dolgelley, 5s. gd. @ To MOCHRAS (The Island of Shells). To Llanbedr & Pen- || sarn by rail, thence by road conveyance. Throughout fare for not less than 4 passengers, 3s. 6d. To BEDDGELERT Pen rbyd deli dra eth), through the renowned Pass of Aberglasglyn, returning via Portmadoc. Through fare 6s. 3d. To BEDDGELERT. To Portmadoc by rail, thence by Motor Charabanc through the renowned Pass of Aberglaslyn. Through- gg, out fare, 6s. 3d. To SNOWDON. By rail to Portmadoc, Motor Charabanc @ é9 from Portmadoc through the Pass of Aberglaslyn to Beddgelert, @ 89 thence by Motor or horse conveyance to the Foot of Snowdon. ig @ Throughout fare 7s. gd. @ For full particulars of the above tours see Rail 8r Coach programme to be @ obtained at the station. « For further information respecting the arrangements shewn above, application should be made at any of the Company's Offices or A gencies 01 to Mi. ? @ Herbart Williams, Supt. 0f the Line. @ S. WILLIAMSON, Osvesuy, Aug., 1914 General AJaaagw. @@@@@@ Mr. David Williams, (Qynt IIri. Edwards & Williams, Dental Co., Limited), BODGWYNEDD, PORTHMADOG, A ddyinuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd parhau i ymweled yn rheolaidd a'r lleoedd BLAENAU FFESTINIOG Bob Dydd Llun, o 12 aesaf i'r Maenofferen Hotel). LLANRWST -.—Bob Dydd Mawrth, a phob Ffair David Jones, Coalmerchant, Garswood House, hyd 4 o'r gloch. PWLLHELI :-Bob Dydd Mercher, yn nhy Mr. CRICCIETH :—Bob Dydd Metcher, yn nhy Mrs. PORTHMADOG.—Bob Dydd Gwener, yn 76, High BALA:—Bob Dydd Sadwrn a phob Ffair yn nhy DOLGELLAU AC ABERMAW Trwy apwyntiad Kxoaeted by the Latest Process. y busnes uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac yn [ canlynol hyd 6 yn nhy Mr. Roberts, 4-, High Street (y drws (ond y dydd Mawrth o flaen v Ffair, yn nhy Mr. Station Road (gyferbyn a'r Boar's Head), 0 II Roberts, Chemist, o 11 hyd 4. Davies, Llys Caradog, High Street, o 4.36 hyd 6. Street, o 9 hyd 8, a bob nos ar 01 7. Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street, o xi hyd 4. ar Ddyddian Sadwrn. Teeth filled and Seated. ARTIFICIAL TEETH REMODELLED AND REPAIRED. .J_ "0- "> ARGRAFFWYD GAN E. W. EVANS, YN EI SWYDDPA ARGRAFFU, DOLGELLAU.