Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

| GEORGES | pILE AND GRAVEL pILLS. Mwy gwerthfawr y'nt i mi na'r aur coeth arbedasaht fy mywyi" # W ;T' i Arwvddion Oyffredin Piles a'r Gravel- ? f Poen yn y Oefn, Y Llwynau a'r Ooluddion, Dwfr Poeth, Dwfr Ataliad, Y Bledren f f yn gyffrous a phoenus, Gwarw, Gwvnt, Colic, Y Qyllayn Oh wyddo. Rhwvmedd, A Diffyg Traul, Surni yn yr Ystumog, Cwsg annesmwyth, Teimiad marwaidd a r a Ghysglyd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendrp, Nychdod, » iffvg i f anadl, &c. # I EORGE9S PILE GRAVEL PILE GRAVEL '-if J- v oJ ) PILLS Ii I, f 17, FIFIH AVENUE, f f QUEEN'S PARK, f i LONDON, W., f i Rhagfyr 17eg, 1913. r T ANWYL SYR,- # Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr # T hyn a wn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon k w i'ch Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgTifennu atoch, ond f oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais hwy i A ddwsinan o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu syinud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- f J iloesgni na welais hwy'n methu a rlioi iacliad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. Yn ychwanegol, r credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid f < wyf byth heb Flweli No. 1 yn y ty. 1 ▼ Gellwch ddel'nyddio'r llythyr liwn fel y mynocli; parod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i wertli i mawr eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o honof fy him, heb fy 4 nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i f J ysgrifennu gan y llu mawr o gYlneradwythau i "feddyginiaethau diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth r o dan fy sylw personol droion. Hvderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am f f ddweyd fy meddwl yn gryno. k f Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, J WILLIAM TYLER. f Y mae if Feddyginiaeth werthfawr hon i'w chae/ Gwerthiry PELEMt Bydgfodus hyn yn mhob man r f mewn Tri Ffurf. mewn Blychau Is. tte., a 2s. ge. yr un. Gjda'r m 2 T No. i.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). Post am 1s. 2c., a 2s 10c. A Q No. 2.—George's Gravel Pills (label las). No. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). GocheBwch Efoiychwyr, f PEROHENOG: 1 J. E. GEORSE M.B.P.S.. HIRWAIH flberdare.